ФАБРИКА : Виж Пълно Tълкуване
Работиш ли или видиш насън фабрика, значи, че с много труд и постоянство ще успееш.Притежаваш ли фаб…

ФАБУЛА : Виж Пълно Tълкуване
Проследяваш ли или съчиняваш фабула насън, значи ти предстои да се оплетеш в капаните и мрежите, кои…

ФАВОРИТ : Виж Пълно Tълкуване
Имаш ли фаворит в съня си, значи ти предстои да съдят поведението и работата ти несправедливо и прис…

ФАГОТ : Виж Пълно Tълкуване
Свириш ли или видиш насън фагот, значи ще ти бъде скучно и досадно понякога от любимия ти.ако видиш …

ФАЗА : Виж Пълно Tълкуване
Сънуваш ли преминаване или започване на друга фаза насън, очакват те промени в личния живот.Приключи…

ФАЗАН : Виж Пълно Tълкуване
Видиш ли фазан в съня си, значи ти предстои среща, която не си очаквал.Убиеш ли фазан насън, значи т…

ФАЗОМЕР : Виж Пълно Tълкуване
Използваш ли или видиш в съня си фазомер, значи, че в реалността ще изпитваш семейния си партньор.ак…

ФАЙТОН : Виж Пълно Tълкуване
Видиш ли в съня си нов, хубав файтон със силни коне, значи ти предстои да успееш и да бъдеш уважаван…

ФАКЕЛ, ФАКЛА : Виж Пълно Tълкуване
Сънуваш ли факел или факла, значи трябва да си предпазлив да не породиш разправия или спор между род…

ФАКИР : Виж Пълно Tълкуване
Видиш ли факир в съня си, означава, че ще имаш промени в живота.Наблюдаваш ли насън фокуснически ном…

ФАКЛА : Виж Пълно Tълкуване
ако сънуваш, ще се запалиш по някаква идея. Ако носиш запалена факла, ще те обичат, ще имаш последов…

ФАКС : Виж Пълно Tълкуване
Сънуваш ли факс насън, значи те очаква дълго пътуване.Получиш ли факс в съня си, значи ти предстои д…

ФАКСИМИЛЕ : Виж Пълно Tълкуване
Сънуваш ли факсимиле, значи, че старите ти грешки не са забравени напълно.в съня е сигнал, че старит…

ФАКТ : Виж Пълно Tълкуване
Обобщаваш ли или събираш факт насън, значи че ще бъдеш неудовлетворен от ниско платената ти работа.а…


ФАКТУРА : Виж Пълно Tълкуване
Издават ли ти фактура насън, значи не трябва да се радваш на паричните си постъпления.Сънуваш ли, че…

ФАКУЛТЕТ : Виж Пълно Tълкуване
Посетиш ли факултет в съня си, значи че в реалността ще съжаляваш за изпуснати шансове.Постъпваш ли …

ФАЛ : Виж Пълно Tълкуване
Направил ли си фал в съня си, значи ти предстои повишение.Прави ли някой фалове в съня си, значи ще …

ФАЛИТ : Виж Пълно Tълкуване
Сънуваш ли, че някой фалира, значи не трябва да рискуваш, а трябва бъдеш предпазлив.Фалирал ли си на…

ФАЛИШИВИ БАНКНОТИ : Виж Пълно Tълкуване
Сънуваш ли фалшиви банкноти, значи ще имаш щети, причинени от клевети или неприятности с властта.

ФАЛОС : Виж Пълно Tълкуване
Сънуваш ли болни или деформирани полови органи, значи трябва да се въздържаш от безразборни интимни …

ФАЛЦЕТ : Виж Пълно Tълкуване
Ако сънуваш, че чуваш фалцет, означава че получаваш грешна и пресилена информация.Сънуваш ли, че гла…

ФАЛШ, ФАЛШИВ : Виж Пълно Tълкуване
Ако сънуваш фалш, фалшив, значи ще се разочароваш от нещо или някой, не трябва да имаш доверие на хо…

ФАЛШ, ФАЛШИВ, ФАЛШИФИКАЦИЯ : Виж Пълно Tълкуване
в съня съобщава за предстоящи разочарования. Не се доверявай на непознати и не поверявай служебните …

ФАЛШИВ : Виж Пълно Tълкуване
Ако сънувате фалшивост, наяве ще се разочаровате.

ФАЛШИВИ МОНЕТИ : Виж Пълно Tълкуване
Ако сънуваш или получавате фалшиви монети — ще Ви измамят хора, на които сте имали доверие.

ФАЛШИВИ ПАРИ : Виж Пълно Tълкуване
Имаш ли насън фалшиви пари, значи близък твой приятел ще те предаде.Сънуваш ли фалшиви пари, значи щ…

ФАЛШИФИКАТОР : Виж Пълно Tълкуване
Ако сънуваш или разговаряте с фалшификатор — проблемите Ви ще се окажат по-сложни, отколкото Вие пре…

ФАМИЛИЯ : Виж Пълно Tълкуване
Сменяваш ли фамилия насън, значи ти предстои да изпитваш срам от начина, по който се държиш или ще з…


ФАНАТИК : Виж Пълно Tълкуване
Видиш ли в съня си фанатик, значи ще имаш вземане даване с опасен, неприятен или необщителен човек.С…

ФАНЕЛА : Виж Пълно Tълкуване
Присъни ли ви се, че в съня си сте облечен с фанела, това е показател, че сте общителен и екстраверт…

ФАНТАЗИЯ : Виж Пълно Tълкуване
Ако сънуваш, че някой си фантазира нещо — ще получите неприятни новини; ако Вие си фантазирате — ще …

ФАНТАЗИЯ, ФАНТАСТИКА : Виж Пълно Tълкуване
Фантазира ли някои в съня ти, значи не трябва да падаш духом или да губиш надежда.Ако ти фантазираш …

ФАНТАЗИЯ, ФАНТАСТИКА, ФАНТАЗИРАШ : Виж Пълно Tълкуване
ли насън, предстоят ти добри времена. Друг ако фантазира, не бива да губиш надежда или да падаш духо…

ФАНТОМ : Виж Пълно Tълкуване
Сънуваш ли себе си като призрак, значи не трябва да се изморяваш прекалено.Видиш ли в съня фантом, з…

ФАНФАРА : Виж Пълно Tълкуване
Ако сънуваш фанфара — предсказва веселие, развлечение и радост.

ФАНФАРИ : Виж Пълно Tълкуване
Свириш ли на фанфари в съня си, значи ще се хвалиш и гордееш основателно.Ако чуеш в съня си фанфари,…

ФАР : Виж Пълно Tълкуване
Видиш ли в съня си фар, значи ще бъдеш късметлия.Ориентираш ли се по фар в съня си, значи трябва да …

ФАРАОН : Виж Пълно Tълкуване
Видиш ли насън фараон, значи ти предстои да си ядосан и потискан от колега, по – възрастен роднина и…

ФАРМАЦЕВТ : Виж Пълно Tълкуване
Ако сънуваш или разговаряте с фармацевт — пълна победа; ако сте Вие — ще получите изгодно предложени…

ФАРМАЦИЯ, ФАРМАЦЕВТ : Виж Пълно Tълкуване
Видиш ли фармацевт в съня си, значи ще имаш здравословни проблеми, ще се простиш с илюзиите си.Влиза…

Следваща Страница Обратно Към буквите

Безплатно тълкуване на сънища

Опишете Вашият сън в полето по-долу и разберете значението му веднага.

 

За късмет, сподели с приятел: