Предишна Страница Следваща Страница

ПРЕГРЪДКА ОТ МЪРТВЕЦ : Виж Пълно Tълкуване
Сънувате ли, че получавате прегръдка от мъртвец в съня си, това е знак, че е се радвате на неочакван…

ПРЕГРЪДКИ : Виж Пълно Tълкуване
Сънуваш ли, че някой ви обсипва с прегръдки насън, значи не трябва да се задълбочавате в това, което…

ПРЕГРЪЩАМ : Виж Пълно Tълкуване
Когато в съня си прегръщаш някой, това показва, че чувстваш този човек изключително близко до сърцет…

ПРЕГРЪЩАНЕ : Виж Пълно Tълкуване
Сънувате ли, че прегръщате някого, имайте доверие само на стари приятели.Прегръщат ли ви насън, знач…

ПРЕГРЪЩАТ ТЕ : Виж Пълно Tълкуване
Ако сънуваш, че те прегръщат, не вземай твърде навътре обещанията, които ти дават. Бъди мнителен.

ПРЕГРЪЩАШ : Виж Пълно Tълкуване
Прегръщате ли близък човек в съня си, това е знак, че скоро може да ви сполети заболяване или да се …

ПРЕГЪРБЕН : Виж Пълно Tълкуване
Ако сънувате, че сте прегърбени, не се оставяйте да ви съжаляват.Ако друг е прегърбен, значи съвестт…

ПРЕДАВАНЕ : Виж Пълно Tълкуване
Сънувате ли, че гледате някакво предаване насън, това показва, че сте емоционално натоварени и не зн…

ПРЕДАДЕН : Виж Пълно Tълкуване
Сънуваш ли някой те предава, значи че скоро някакво събитие ще ти даде възможност да изпиташ приятел…

ПРЕДАТЕЛ, ПРЕДАТЕЛСТВО : Виж Пълно Tълкуване
Ако сънуваш предателство, значи че в скоро време някакво събитие ще ти даде възможност да изпиташ пр…

ПРЕДАТЕЛСТВО : Виж Пълно Tълкуване
Сънуваш ли предателство, значи че скоро някакво събитие ще ти даде възможност да изпиташ приятелите …

ПРЕДАЧНИЦА, ПРЕДЕШ : Виж Пълно Tълкуване
Видиш ли в съня си някой да преде, значи в скоро време чакай сватба.Сънуваш ли, че предеш, значи ще …

ПРЕДВОДИТЕЛ : Виж Пълно Tълкуване
Ако сънуваш, че Вие или друг е предводител — ще чуете лъжлива радост.– Ако сънувате, че вие или друг…

ПРЕДЕН ЗЪБ : Виж Пълно Tълкуване
Зъбите, които сънувате символизират различни членове на семейството. Предните зъби са нашите най-бли…


ПРЕДЕНЕ : Виж Пълно Tълкуване
Ако сънуваш, че предете — неочаквано щастие; ако друг преде — благополучие.– Ако сънувате, че предет…

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО : Виж Пълно Tълкуване
Ако сънуваш, че предизвиквате някого за нещо — пазете се, защото ще срещнете пречки при осъществяван…

ПРЕДИМСТВО : Виж Пълно Tълкуване
Ако сънуваш, че имате някакво предимство — Вие не сте сигурни в себе си; ако е на друг — ваш приятел…

ПРЕДИМСТВО, ПРЕДНИНА : Виж Пълно Tълкуване
Сънуваш ли, че някой е с преднина или предимство, значи, че възможностите ти за успех, печалба или п…

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА БРАК : Виж Пълно Tълкуване
Ако сънуваш, че ти правят предложение за брак насън, предстои ти някаква раздяла или развод.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РАБОТА : Виж Пълно Tълкуване
Ако ти правят предложение за работа насън, значи ще осъществиш целта си.

ПРЕДМЕТ : Виж Пълно Tълкуване
Ако сънуваш някакъв предмет — загуба в семейството ви; ако го купувате — ще получите добра печалба.–…

ПРЕДНИЦА : Виж Пълно Tълкуване
Ако сънуваш някаква предница на кола — ще получите пари; ако сте седнали на нея — ще пътувате.– Ако …

ПРЕДПАЗВАНЕ : Виж Пълно Tълкуване
Ако сънуваш, че се предпазвате — ще получите нов приятел; ако друг се предпазва — неочаквана среща.–…

ПРЕДПРИЕМАЧ : Виж Пълно Tълкуване
Ако Ви се присъни, че сте предприемач — ще направите добра услуга на ваш добър познат; ако е друг — …

ПРЕДПРИЯТИЕ : Виж Пълно Tълкуване
Ако сънувате или работите в предприятие насън, очаквайте нова работа.Ако сънуваш или работите в пред…

ПРЕДРИЧАНЕ : Виж Пълно Tълкуване
Ако сънуваш, че предричате нещо — притежавате необикновени заложби; ако е друг — вслушайте се в това…

ПРЕДСЕДАТЕЛ : Виж Пълно Tълкуване
Видиш ли в съня си председател, значи ти предстои да се съмняваш в уважението и почестите, които ти …

ПРЕДСКАЗАНИЕ : Виж Пълно Tълкуване
Правиш ли насън предсказание, личният ти успех ще е за сметка на някой твой познат.Ако на тебе ти пр…


ПРЕДСТАВА, ПРЕДСТАВЯШ : Виж Пълно Tълкуване
ли си нещо насън, ще живееш в лъжи и измама.ли си нещо насън, ще живееш в лъжи и измама.

ПРЕДСТАВИТЕЛ : Виж Пълно Tълкуване
ако сънуваш, че изпълняваш ролята и функциите на нечий представител, незаслужено ще се ползваш от чу…

ПРЕДСТАВИТЕЛЕН : Виж Пълно Tълкуване
Ако Ви се присъни, че сте представителен — Вие имате добър вкус; ако е друг и Вие разговаряте с него…

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ : Виж Пълно Tълкуване
Ако насън отивате на представление, това е знак, че животът ви е на прага на големи промени, но не с…

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : Виж Пълно Tълкуване
Предупреждават ли те в съня ти, значи, че или някой ще ти иска опрощение, или трябва да се вслушаш в…

ПРЕДЦИ : Виж Пълно Tълкуване
Сънуваш ли, че предците са ти сърдити, викат те при тях или са ядосани, значи ще имаш здравословни п…

ПРЕЖДА : Виж Пълно Tълкуване
Навиваш ли, разплиташ или плетеш в съня си прежда на кълбо, значи ще си пилееш времето в клевети, пр…

ПРЕЖИВАНЕ : Виж Пълно Tълкуване
Ако сънувате, че преживявате нещо — вие сте доста емоционална натура; ако е друг и вие страдате от т…

ПРЕЖИВЯВАНЕ : Виж Пълно Tълкуване
Ако сънуваш, че преживявате нещо — Вие сте доста емоционална натура; ако е друг и Вие страдате от то…

ПРЕЗЕНТАЦИЯ : Виж Пълно Tълкуване
Ако сънувате, че вземате участие в презентация насън, значи, че колегите ви ще се отнасят лошо с вас…

ПРЕЗЕРВАТИВ : Виж Пълно Tълкуване
Ако сънувате или използвате презерватив, значи трябва да се пазите от венерически болести, не се впу…

ПРЕЗЕРВАТИВИ : Виж Пълно Tълкуване
Презервативи ако ви се присънят, това е предупреждение да ограничите безразборните си сексуални конт…

ПРЕЗИДЕНТ : Виж Пълно Tълкуване
Видиш ли в съня си президент, значи, че някой иска да те помири или сдобри със старите ти неприятели…

ПРЕЗИРАНЕ : Вижте: Мразите;


ПРЕЗРАМКА : Виж Пълно Tълкуване
Ако сънуваш някаква презрамка — ще Ви се случи бурна сексуална нощ.– Ако сънувате някаква презрамка …

ПРЕЗРЕНИЕ : Виж Пълно Tълкуване
Презират ли те насън, значи по – добре да се откажеш от поста, който ти предлагат.Ако сънуваш, че из…

ПРЕЗЪХОЖДАНЕ : Виж Пълно Tълкуване
Ако сънувате, че превъзхождате някого — служебно ще ви повишат; ако вас ви превъзхождат — неочакван …

ПРЕКАЛЯВАНЕ : Виж Пълно Tълкуване
Ако Ви се присъни, че сте прекалили с нещо — вас не Ви обичат; ако е друг и Вие се дразните — ще Ви …

ПРЕКАЧВАНЕ : Виж Пълно Tълкуване
Ако сънувате, че прекрачвате праг — ще положите ново начало; ако друг прекрачва нещо — ще простите л…

ПРЕКРАЧВАНЕ : Виж Пълно Tълкуване
Ако сънуваш, че прекрачвате праг — ще положите ново начало; ако друг прекрачва нещо — ще простите ло…

ПРЕКРЪСТВАНЕ : Виж Пълно Tълкуване
Сънувате ли, че се прекръствате, сменяте си името насън, това е предупреждение, че може любимият чов…

ПРЕКРЪСТВАШ СЕ : Виж Пълно Tълкуване
В съня си ако се прекръстиш, направиш кръстен знак, това е знак, че ще направиш добро, ще дариш щаст…

ПРЕКЪСВАЧ : Виж Пълно Tълкуване
Ако сънуваш или работите с прекъсвач — ще забравите важна задача.– Ако сънувате или работите с прекъ…

ПРЕЛЕЗ : Виж Пълно Tълкуване
Видиш ли в съня си железопътен прелез, значи ти предстои изпитание.Присъни ли ти се прелез, очаква т…

ПРЕЛИВАНЕ : Виж Пълно Tълкуване
Сънуваш ли преливане на вода или други течности от един съд в друг, значи ти предстои промяна, която…

ПРЕЛИСТВАНЕ : Виж Пълно Tълкуване
Ако сънуваш, че прелиствате книга — неочаквано ще получите наследство.– Ако сънувате, че прелиствате…

ПРЕЛЪСТЯВАНЕ : Виж Пълно Tълкуване
Ако сънуваш, че прелъстявате някого — ще направите добър избор; ако вас Ви прелъстяват — любовно раз…

ПРЕЛЪСТЯВАНЕ, ПРЕЛЮБОДЕЙСТВО : Виж Пълно Tълкуване
Видиш ли в съня си прелюбодеец, значи трябва да се пазиш да не те измамят.Ако извършваш прелюбодейст…


ПРЕЛЮБОДЕЯНИЕ : Виж Пълно Tълкуване
Сънуваш ли прелюбодеяние, ще имаш чувство за вина.Прелюбодеянието в съня изразява сексуалните желани…

ПРЕМАЗВАНЕ : Виж Пълно Tълкуване
Сънувате ли, че сте премазан, това е знак, че сте се нагърбили с непосилни задачи или сте се захвана…

ПРЕМЕЖДИЕ : Виж Пълно Tълкуване
Ако сънуваш, че си преживял премеждие, значи ще се запознаеш с опасен човек, но влиятелен и интересе…

ПРЕМЕСТВАНЕ, ПРЕСЕЛВАНЕ : Виж Пълно Tълкуване
Сънуваш ли преместване или преселване, значи ти предстоят парични загуби или неприятна промяна.Преме…

ПРЕМИЕР : Виж Пълно Tълкуване
Видиш ли в съня си премиер, значи трябва да пазиш позициите си и да отстояваш правата си, защото в п…

ПРЕМИЕРА : Виж Пълно Tълкуване
Имаш ли премиера в съня си, значи в скоро време ще постигнеш шумен публичен успех.Сънуваш ли, че си …

ПРЕМИНАВАНЕ : Виж Пълно Tълкуване
Сънуваш ли преминаване през различни места и градове, значи ще имаш неприятности, нерви и грижи.през…

ПРЕМИЯ : Виж Пълно Tълкуване
Даваш ли премия някому в съня си, значи в реалността ще получиш скромна финансова помощ.Сънуваш ли, …

ПРЕМЪЛЧАВАНЕ : Виж Пълно Tълкуване
Ако сънуваш, че премълчавате нещо — ще чуете интересни новини; ако друг премълчава — вслушайте се в …

ПРЕНАСЯ : Виж Пълно Tълкуване
Присъни ли ви се, че пренасяте нещо, това е знак, че професията, която в момента упражнявате в момен…

ПРЕНЕБРЕГНАТ : Виж Пълно Tълкуване
Ако на сън бъдете пренебрегнат, то през деня не се доверявайте на никого.

ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ : Виж Пълно Tълкуване
Ако сънувате, че вие или друг проявява пренебрежение насън, значи доста бързо ще се издигнете в проф…

ПРЕОБЛИЧАМ : Виж Пълно Tълкуване
Ако в съня си се преобличате, бъдете нащрек, близък човек ще се опита да ви подведе и да се възползв…

ПРЕОБЛИЧАНЕ : Виж Пълно Tълкуване
Преобличате ли се в съня си това е знак, че не сте достатъчно самостоятелен и друг ще се опитва да в…


ПРЕОБЛИЧАШ : Виж Пълно Tълкуване
Сънувате ли, че насън се преобличате, това е знак, че семеен приятел ще се опита да се възползва от …

ПРЕОБРЪЩАНЕ : Виж Пълно Tълкуване
Ако сънуваш, че се преобръщате — пазете се от автомобилна злополука.– Ако сънувате, че се преобръщат…

ПРЕОЦЕНЕНИ СТОКИ : Виж Пълно Tълкуване
Купуваш ли или разглеждаш в съня си преоценени стоки, значи ти предстои да повториш стара грешка или…

ПРЕПАРАТ : Виж Пълно Tълкуване
Присънят ли ви се препарати, това е знак, че дори и съня си се стараете да бъдете перфектна домакин…

ПРЕПЕЧЕНИ ФИЛИИ : Виж Пълно Tълкуване
Препечени филии в съня обещават семейни радости, изобилие и хармония у дома.в съня обещават семейни …

ПРЕПИСВАМ : Виж Пълно Tълкуване
Когато сънувате, че преписвате от друг човек, това може да е предупреждение, че нещата няма да се по…

ПРЕПИСВАНЕ : Виж Пълно Tълкуване
Сънувате ли, че преписвате насън, това може да е знак, че плановете ви няма да се осъществят независ…

ПРЕПИСВАШ : Виж Пълно Tълкуване
Преписват ли от теб в съня ти, означава, че ще се ползваш от награди и привилегии без да си заслужил…

ПРЕПЛУВАНЕ : Виж Пълно Tълкуване
Сънуваш ли преплуване на море или река, значи в скоро време ти предстои да се избавиш от нещо или ня…

ПРЕПОДАВАТЕЛ : Виж Пълно Tълкуване
Сънувате ли или разговаряте с преподавател, ще се учите, но слабо.Изпитва ли ви насън преподавател, …

ПРЕПОРЪЧАНО ПИСМО : Виж Пълно Tълкуване
Сънуваш ли препоръчано писмо, значи ти предстои да получиш примамливо предложение, интересна покана …

ПРЕПУСКАНЕ : Виж Пълно Tълкуване
Ако сънуваш, че препускате с кон — скорошна женитба.– Ако сънувате, че препускате с кон — скорошна ж…

ПРЕПЯДСТВИЕ : Виж Пълно Tълкуване
Ако сънувате, че преодолявате препятствие — животът ви ще стане сложен и мрачен; ако не можете да го…

ПРЕПЯТСТВИЕ : Виж Пълно Tълкуване
Успееш ли в съня си да преодолееш препятствие, значи ще можеш да се поздравиш с успех.Ако трябва да …


Предишна Страница Следваща Страница Обратно Към буквите

За късмет, сподели с приятел: