Предишна Страница Следваща Страница

МРЪСЕН, МРЪСОТИЯ : Виж Пълно Tълкуване
Газиш ли насън в мръсотия, предстои ти да постигнеш добри печалби, но на висока цена.Сънуваш ли, че …

МРЪСНА ВОДА : Виж Пълно Tълкуване
Ако сънуваш мръсна вода в извор или поточе, пази се, дебне те болест и безсилие.Ако извадиш от кладе…

МРЪСНА КЪЩА : Виж Пълно Tълкуване
Сънувате ли мръсна къща, това е предупреждение да се внимателни по отношение на здравето си, защото …

МРЪСНА ТОАЛЕТНА : Виж Пълно Tълкуване
Ако сънуваш мръсна тоалетна – ще те ненавижда семейството ти.

МРЪСНИ ГАЩИ : Виж Пълно Tълкуване
Ако сънуваш мръсни гащи, значи ще те наклеветят за нещо.

МРЪСНИ ДРЕХИ : Виж Пълно Tълкуване
Присъни ли ви се, че сте облечен с мръсни дрехи в съня си, това е предупреждение, че ще станете обек…

МРЪСНИ ОБУВКИ : Виж Пълно Tълкуване
Ако сънуваш мръсни обувки, предстоят ти семейни неприятности или раздяла.

МРЪСНИ РЪЦЕ : Виж Пълно Tълкуване
Сънуваш ли мръсни ръце или кални ръце, предстоят ти трудности, разорение и позор.

МРЪСНИ ЧИНИИ : Виж Пълно Tълкуване
Сънуваш ли мръсни чинии, значи ще имаш финансови трудности, ще имаш пречки при постигане на плановет…

МРЪСНИ ЧОРАПИ : Виж Пълно Tълкуване
Ако сънуваш мръсни чорапи, предстоят ти неприятности в работата.

МРЪСНО : Виж Пълно Tълкуване
Мръсното насън е символ на финансов успех и благополучие. Газиш ли в мръсотия насън, няма да можеш д…

МРЪСОТИЯ : Виж Пълно Tълкуване
Мръсотията насън символизира много късмет в живота.Ако в съня си газиш в мръсотия или си заобиколен …

МРЪЩЕНЕ, МРЪЩИШ : Виж Пълно Tълкуване
Мръщи ли се някой в съня ти, значи ще получиш компенсация за някаква щета.Сънуваш ли, че се мръщиш в…

МРЯНА : Виж Пълно Tълкуване
Ловиш ли в съня си мряна, значи, че ще имаш кратка и бурна авантюра в любовта си.Сънуваш ли мряна, з…


МУЗА : Виж Пълно Tълкуване
Ако сънуваш муза, значи ще имаш хармония и щастие в семейството и любовта.в съня предсказва щастие и…

МУЗЕЙ : Виж Пълно Tълкуване
Посещаваш ли или видиш в съня си музей, значи ще постигнеш завидни постижения, ще осъществиш социалн…

МУЗИКА : Виж Пълно Tълкуване
Изпълняваш ли или композираш в съня си музика, чака те път.Ако чуеш насън музика, ще се радваш на сп…

МУЗИКАЛЕН ИНСТРУМЕНТ : Виж Пълно Tълкуване
Ако сънуваш някакъв музикален инструмент — имуществото Ви не Ви носи доходи.– Ако сънувате някакъв м…

МУЗИКАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ : Виж Пълно Tълкуване
Ако видите музикални инструменти в съня си, означава очаквани удоволствия.Ако музикалният инструмент…

МУЗИКАНТ : Виж Пълно Tълкуване
Сънуваш ли музикант, трябва да бъдеш по-внимателен относно финансите си.Музикант насън е знак, че ск…

МУЗИКАНТИ : Виж Пълно Tълкуване
Музиканти ако ти се присънят, това е предупреждение, че те чакат големи, но неоправдани разходи.

МУКАВА : Виж Пълно Tълкуване
Сънуваш ли мукава, значи ще се опитат да те ограбят или излъжат в бизнеса.в съня е предупреждение за…

МУЛАТ, МУЛАТКА : Виж Пълно Tълкуване
Сънуваш ли, че си мулатка или мулат, значи трябва да си по – внимателен при нови познанства, трябва …

МУЛЕ : Виж Пълно Tълкуване
Ако сънуваш муле — Вие сте добър човек и това се харесва на хората.– Ако сънувате муле — вие сте доб…

МУЛЕ, МУЛЕТАР : Виж Пълно Tълкуване
Ритне ли ти муле насън, значи няма да успееш да се задомиш.Ако сънуваш стадо мулета без мулетар, зна…

МУЛИНЕ : Виж Пълно Tълкуване
Мулине ако видиш в съня си, скоро някой близък ще замине надалеч.

МУЛТИПЛИКАЦИОНЕН ФИЛМ : Виж Пълно Tълкуване
Мултипликационен филм в съня значи в действителността няма да ти върви в любовния живот.

МУМИЯ : Виж Пълно Tълкуване
Видиш ли в съня си мумия, значи ще имаш съдействие от бивш неприятел или враг.ако сънуваш, ще получи…


МУНДИР : Виж Пълно Tълкуване
Облечен ли е някой в мундир в съня ти, значи ще се освободиш от задължение.Носиш ли в съня си мундир…

МУНДЩУК : Виж Пълно Tълкуване
Сънуваш ли мундщук на лула, значи човек от противоположния пол се домогва до благоразположението ти …

МУНИЦИИ : Виж Пълно Tълкуване
Ако сънуваш муниции, значи е по – добре да отстъпиш или да изчакаш, вместо да воюваш открито.в съня …

МУРА : Виж Пълно Tълкуване
Сънуваш ли изсъхнала мура, значи съдбата не е с теб в делата ти.Ако видиш насън мура, значи ще си къ…

МУРГАВ : Виж Пълно Tълкуване
Сънуваш ли, че си мургав, значи ще водиш двойствен живот, ще криеш тайни.че си, ако сънуваш, ще крие…

МУСАКА : Виж Пълно Tълкуване
Ядеш ли или готвиш в съня си мусака, ще обсъждаш с роднини важен проблем, ще имаш сбирки със семейст…

МУСЕЛИН : Виж Пълно Tълкуване
Ако сънуваш муселин, значи ще имаш тайни срещи или любовни интриги.в съня е знак за любовни интриги …

МУСКА : Виж Пълно Tълкуване
Намериш ли си муска насън, значи в действителност има вероятност да се омъжиш.Амулетът в съня ти вещ…

МУСКАЛ : Виж Пълно Tълкуване
Ако сънуваш мускал, значи не трябва да се оставяш да те въвлекат в интрига или междуособица.в съня е…

МУСКЕТАР : Виж Пълно Tълкуване
Сънуваш ли, че си мускетар, значи ще имаш готови да се жертват и честни приятели.Сънуваш ли, че си м…

МУСКУЛ : Виж Пълно Tълкуване
Сънува ли жена, че има големи мускули, очаква я труден период на неудачи и самота.Боли ли те в съня …

МУСКУЛИ : Виж Пълно Tълкуване
Сънува ли жена, че има големи мускули, очаква я труден период на неудачи и самота.Боли ли те в съня …

МУСТАК : Виж Пълно Tълкуване
Набол мустак ако сънуваш, очаква те приключение в любовта.Ако имаш мустак в съня си, ще имаш съмните…

МУСТАКАТ МЪЖ : Виж Пълно Tълкуване
Ако сънуваш мустакат мъж, значи ще се гневите напразно.


МУСТАНГ : Виж Пълно Tълкуване
Видиш ли в съня си мустанг, значи ще се отдадеш на аристократични, артистични или свободни занимания…

МУСТАЦИ : Виж Пълно Tълкуване
Ако сънуваш едва набол мустак, предстои ти приключение в любовта.Имаш ли в съня си мустак, ще имаш с…

МУТАНТ, МУТАЦИЯ : Виж Пълно Tълкуване
Сънуваш ли мутант или мутация, значи ще си пилееш времето, нервите и средствата излишно, ще имаш нео…

МУТРА, МУТРЕСА : Виж Пълно Tълкуване
Ако сънуваш мутреса или мутра, значи искаш да се откъснеш от средата или ежедневието си, не си довол…

МУТРЕСИ : Виж Пълно Tълкуване
Ако сънуваш мутреси, значи искаш да се откъснеш от средата или ежедневието си, не си доволен от сега…

МУТРИ : Виж Пълно Tълкуване
Ако сънуваш мутри, значи искаш да се откъснеш от средата или ежедневието си, не си доволен от сегашн…

МУХА : Виж Пълно Tълкуване
Хапят ли те или те кацат мухи, предстои ти да търпиш загуби от хора, които ти мислят злото.Убиеш ли …

МУХИ : Виж Пълно Tълкуване
Мухите в съня символизират мръсотия, упадък, разруха. Те показват, че всичките ви усилия в момента с…

МУХЪЛ : Виж Пълно Tълкуване
Ако сънуваш мухъл — Вашите познати ще Ви забравят.– Ако сънувате мухъл — вашите познати ще ви забрав…

МУХЪЛ, МУХЛЯСАЛ : Виж Пълно Tълкуване
Сънуваш ли мухъл, значи ще натрупаш пари и състояние от омразни или срамни занимания, ще забогатееш …

МУЦУНА : Виж Пълно Tълкуване
Сънуваш ли муцуна на животно, значи, че приятел ще ти засвидетелства добрите си чувства и готовностт…

МУЧЕНЕ : Виж Пълно Tълкуване
Чуеш ли в съня си мучене, значи ще имаш хубави вести.чуеш ли в съня си, чакай добри новини.чуеш ли в…

МУШАМА : Виж Пълно Tълкуване
Загръщаш ли се в съня си с мушама, значи ще си лицемер.Постилаш ли или купуваш насън мушама, значи, …

МУШКАТО : Виж Пълно Tълкуване
Сънувате ли мушкато, това означава, че сте оставили някои свои дела недовършени и това ви тежи.Мушка…


МУШМУЛА : Виж Пълно Tълкуване
Ядеш ли или береш в съня си мушмула, значи ще се занимаваш с празни приказки и одумване.Сънуваш ли м…

МЪГЛА : Виж Пълно Tълкуване
Шофираш ли или вървиш в съня си в мъгливо време, предстоят ти неприятности с имотите и парите.Видиш …

МЪДРЕЦ : Виж Пълно Tълкуване
Сънуваш ли, че си мъдрец, значи не трябва да пропиляваш напразно талантите си.Никнат ли ти насън мъд…

МЪЖ : Виж Пълно Tълкуване
Сънуваш ли мъж, ще научиш нещо за себе си.Видиш ли насън много мъже, ще имаш потенциални неприятели….

Предишна Страница Следваща Страница Обратно Към буквите

За късмет, сподели с приятел: