Предишна Страница Следваща Страница

ЛИСИЦИ : Виж Пълно Tълкуване
Видиш ли в съня си лисици, ще имаш лукав враг или изменчив съюзник.Ловиш ли насън лисици, ще се подв…

ЛИСТ : Виж Пълно Tълкуване
Ако сънуваш лист — ще Ви се роди наследник; ако падат — бъдете внимателни и бдителни със здравето си…

ЛИСТ ХАРТИЯ : Виж Пълно Tълкуване
Сънуваш ли, че пишеш на лист хартия, ще получиш новини.Ако видиш в съня си бял лист хартия, ще имаш …

ЛИСТ, ЛИСТО : Виж Пълно Tълкуване
Видиш ли в съня си току-що напъпили или раззеленили се листа, ще се радваш на здраве и богат избор о…

ЛИСТ, ЛИСТО, ЛИСТОПАД : Виж Пълно Tълкуване
ако насън видиш токуAко насън видиш току-що напъпили или раззеленили се листа, ще се радваш на здрав…

ЛИСТА : Виж Пълно Tълкуване
Сънуваш ли изборна листа, дошъл е решителен момент в живота ти.Вписано ли е името ти в нея, трябва д…

ЛИСТНА ВЪШКА : Виж Пълно Tълкуване
Ако сънувате листна въшка, ще имате богатство и пари.

ЛИСТОВЕ : Виж Пълно Tълкуване
Присънят ли ви се листове хартия, това е знак, че скоро ще се получите много и важни новини.Пишете л…

ЛИТЕРАТОР : Виж Пълно Tълкуване
Ако сънуваш или разговаряте с литератор — преди всичко залагате на духовното, отколкото на материалн…

ЛИТЕРАТОР, ЛИТЕРАТУРА : Виж Пълно Tълкуване
Сънуваш ли литератор или литература, ще действаш наслуки, липсва ти реална информация и не можеш да …

ЛИТУРГИЯ : Виж Пълно Tълкуване
Сънуваш ли литургия, ще имаш спокоен и уреден, но безкрайно скучен и праволинеен живот.Чете ли се ли…


ЛИФТ : Виж Пълно Tълкуване
Сънуваш ли, че се возиш в лифт, ще получиш помощ от неочаквано място.Изкачваш ли се с лифт насън, ра…

ЛИХВА : Виж Пълно Tълкуване
Ако сънуваш, че давате или вземате лихва — не влагате парите си по правилен начин, заемите Ви са без…

ЛИХВА, ЛИХВАР : Виж Пълно Tълкуване
Плащаш ли лихва, ще получиш допълнително заплащане или компенсация за усилията си.Ако даваш или взем…

ЛИХВАР : Виж Пълно Tълкуване
Ако сънуваш лихвар — ще потърсите помощ от несправедливи хора.– Ако сънувате лихвар — ще потърсите п…

ЛИХВАРСТВО : Виж Пълно Tълкуване
Сънуваш ли лихварство, ще търсиш помощ от несправедливи хора.

ЛИЦЕ : Виж Пълно Tълкуване
Видиш ли насън усмихнато лице, ще срещнеш подкрепа и разбиране от приятел.Видиш ли страшно или намръ…

ЛИЦЕМЕРЕН : Виж Пълно Tълкуване
Сънуваш ли лицемерен човек, ще заблудиш или излъжеш някого неволно.Сънуваш ли, че ти си лицемерен, о…

ЛИЦЕНЗ : Вижте: Разрешение; Разрешително; Тапия; Свидетелство;

ЛИЧИНКА : Виж Пълно Tълкуване
Сънуваш ли личинка, не трябва да подценяваш и най-малките опасности, трябва да се съобразяваш с мнен…

ЛИЧНА КАРТА : Виж Пълно Tълкуване
Ако насън вадиш лична карта, ще се ядосваш. Очевидни неща ще трябва да доказваш отново и отново. Мож…

ЛИЧНА ПРОМЯНА : Виж Пълно Tълкуване
Ако сънуваш, че предприемаш лични промени, значи в реалността ще имаш затруднения, които не си предв…


ЛИШЕЙ : Виж Пълно Tълкуване
Ако сънуваш лишей по вашето тяло — пазете се от вода; ако го лекувате — избягвайте тежката работа.– …

ЛОБИ : Виж Пълно Tълкуване
Сънуваш ли, че имаш или създаваш лоби насън, очакват те кавги, разправии и семейни скандали.ако създ…

ЛОВ : Виж Пълно Tълкуване
Ако сънуваш лов — внимавайте, защото Ви очаква голяма опасност; ако се връщате от лов с празни ръце …

ЛОВ, ЛОВДЖИЯ, ЛОВЕЦ, ЛОВУВАШ : Виж Пълно Tълкуване
ли в съня си, пази се от нечестни хора, от интриганти или от скрити конкуренти. Ако видиш ловна сцен…

ЛОВ, ЛОВУВАШ : Виж Пълно Tълкуване
Ловуваш ли насън, трябва да се пазиш от нечестни хора, конкуренти и интриганти.Видиш ли ловна сцена …

ЛОВДЖИЯ, ЛОВЕЦ : Виж Пълно Tълкуване
Сънуваш ли ловджия, ще чуеш много лъжи.Сънуваш ли, че ти си ловец, ще лъжеш.Сън за ловджия вещае пре…

ЛОВЕНЕ НА РИБА : Виж Пълно Tълкуване
Ловиш ли риба насън, това е знак, че работиш усилено, за да постигнеш целите си.Когато ловиш риба с …

ЛОВКОСТ, ЛОВЪК : Виж Пълно Tълкуване
Сънуваш ли, че си ловък, сам ще се оплетеш в лъжите и интригите си.Сънуваш ли, че друг е ловък, ще в…

ЛОВЦИ : Виж Пълно Tълкуване
Ако насън си ловец, очакват те любовни авантюри.Ловуваш ли насън, трябва да се пазиш от нечестни хор…

ЛОВЪК : Виж Пълно Tълкуване
Ако Ви се присъни, че сте ловки — необходимо е да се заемете със спорт; ако друг е ловък — помислете…

ЛОВЯ РИБА : Виж Пълно Tълкуване
Ако сънувате че ловите риба, означава енергия и скромност.


ЛОГАРИТЪМ : Виж Пълно Tълкуване
Сънуваш ли логаритъм, очакват те пречки в начинанията ти.в съня е знак за я препятствие в начинаният…

ЛОДКА : Виж Пълно Tълкуване
Видиш ли в съня си лодка, ще успееш в това, с което се занимаваш.Сънуваш ли, че си в лодка, ще се вп…

ЛОДКИ : Виж Пълно Tълкуване
Лодките, които виждате насън символизират делата и начинанията ви.Видите ли лодки насън, които плава…

ЛОЖА : Виж Пълно Tълкуване
Сънуваш ли, че си в ложа, ще ти завиждат.Сънуваш ли, че друг е в ложа, ще се домогваш до благоразпол…

ЛОЗА : Виж Пълно Tълкуване
Видиш ли лоза в съня си, ще имаш съмнения и изкушения. Суха ли е, очакват те загуби и неуспехи.Без г…

ЛОЗА, ЛОЗАР, ЛОЗЕ : Виж Пълно Tълкуване
лоза в съня значи изкушения и съмнения. Ако е суха, е знак за загуби и неуспехи. Лоза без грозде пре…

ЛОЗЕ : Виж Пълно Tълкуване
Ако сънуваш лозе — ще получите здрави деца, а понякога — изобилие, богатство, плодородие. Такъв сън …

Предишна Страница Следваща Страница Обратно Към буквите

За късмет, сподели с приятел: