• И – сполукa
 • Иван – Ако сънувате, че чувате такъв глас — ще наричате дете
 • Ивановден – Ако сънувате Ивановден — признак на щастие и благосъстояние
 • Игла – запознанство
 • Игра – нещо ново
 • Играчка – Ако сънувате или държите дървена играчка —скоро в семейството ви ще се роди дете; ако играете с нея — ще жалитеза някого; ако я купувате — ще ви налегнат грижи; ако я правите —веселие и радост в дома ви
 • Игрище – Ако сънувате игрище — предзнаменование, че ще проведете деня си правилно
 • Игумен – Ако сънувате игумен — в бъдеще ще живеете охолно. Ако говорите с игумен — голяма опасност
 • Идея – Ако сънувате, че давате някаква идея — изпълнете я, тя ще ви донесе успех
 • Идиот – Ако сънувате идиот — щастие; ако вие сте идиот — ще забогатеете от нищо
 • Идоли – Ако сънувате, че им се молите — приематезлия дух и път за престъпление; ако друг се моли на идоли — ще чуетенеприятна за вас вест
 • Изба – Ако сънувате изба — мъки и неволи; ако сте внея — трудност в работата ви; ако я строите — успех за в бъдеще; ако естара — крах; ако е обгоряла — смърт за ваш роднина
 • Избор – Ако сънувате, че избирате нещо хубаво — лош знак; ако е лошо — придобивка
 • Изверг – Ако сънувате или вие сте изверг — неуспешна женитба; ако е друг — ще се сдобиете с интересна работа
 • Известие – смърт
 • Извинение – Ако сънувате, че се извинявате — разправия; ако вие го искате — неудоволствие от приятел
 • Извод – Ако сънувате или правите извод — ще получите наследство; ако друг го прави — случайно ще навредите на ваш познат
 • Извор – Ако сънувате, че виждате извор с бистравода — в скоро време ви очакват важни и много хубави промени в живота;ако водата е мътна или кална — болест; ако изворът е горещ или приличана гейзер — ще имате бърз, но мимолетен успех; ако наливате вода отнякакъв извор — скоро ще се запознаете с човек, който ще ви направищастлив; ако сънувате извор или кладенец в къщата си — означаванедостатък, а понякога — радост; извор ако избликне в къщата ви — радости богатство
 • Извращение – Ако сънувате извращение — покана за сватба или погребение
 • Извънземен – време ви е за разнообразие
 • Изгаряне – предаделство
 • Изгнаник – Ако сънувате, че сте изгнаник — бъдете храбри и смеля; ако е друг — неочаквана победа
 • Изгода – Ако сънувате, че имате някаква изгода —този сън е знак за Вас, че постоянно се лутате и сте непостоянни; акодруг има изгода — ще имате големи грижи с деца
 • Изгора – срам
 • Изгoрели хора – смърт
 • Изгoряла кола – загуба на близък
 • Изгрев – голяма любов
 • Изгряваща луна – болест на близъk
 • Изгубване – Ако сънувате, че се изгубвате —неприятна изненада; ако се изгубите в гора — злополучие; ако е в поле —благополучие; ако изгубите вещ — ще намерите отдавна загубена вещ
 • Издание – Ако сънувате ваше издание — очаквайте дългоочакваната покана; ако е чуждо — излишни грижи.
 • Издател – Ако сънувате или говорите с издател — неприятности, болест; ако сте вие — зад вас стои нов враг.
 • Издателство – Ако сънувате, че се намирате в издателство — идват щастливи за вас дни.
 • Издевателство – Ако сънувате издевателство — вашияттруд ще бъде възнаграден; ако вие издевателствате над някого — болест;ако сънувате, че търпите издевателство върху вас — трудът ви ще бъдевъзнаграден; ако вие издевателствате над някого — тежка за вас болест
 • Издирване – радост
 • Издръжка – вярна любов
 • Издръжливост – препятствия
 • Издържане – Ако сънувате, че издържате натиск, мъки — безпокоен живот; ако не издържате натиска — загуба
 • Издутина – лоши приятели
 • Издънка – ще получиш любовно обяснение
 • Изискан – Ако сънувате, че сте изискан — ще загубите честта си вследствие на вашата небрежност
 • Изкачване – Ако сънувате, че изкачвате стръмни местности — ще успеете да преодолеете сегашните си затруднения
 • Изкопаеми – загуба
 • Изкореняване – ще направиш нещо глупаво
 • Изкупителна жертва – мъка
 • Изкуствен – Ако сънувате изкуствен предмет — съветват ви фалшиви приятели
 • Изкуство – Ако сънувате изкуство — имате много добър вкус; ако се занимавате с изкуство — очаква ви успех
 • Изкълчване – Ако сънувате, че си изкълчвате нещо — ще имате неудобство; ако друг си изкълчва нещо — несправедливо сте обвинен
 • Изложба – Ако сънувате изложба — бъдете по-скромен в желанията и очакванията си
 • Измама – проблеми
 • Измамен – Ако сънувате, че сте измамен — ще получите богатство
 • Изменник – Ако сънувате, че сте изменник — неприятности на работата ви; ако друг е изменникът — интересни сексуални нощи
 • Измисляне – Ако сънувате, че си измисляте нещо — радост
 • Изневяра – Ако сънувате, че изневерявате — иматекрепко здраве, а може би дори ви очаква богатство, но при условие, честе верни в живота, защото в противен случай някаква жена ще ви донесенещастие
 • Изнемощял – Ако сънувате, че сте изнемощял — щеоздравеете; ако сте здрав — ще се изпълнят желанията ви; ако друг еизнемощял — съвестта ви ще ви упреква
 • Изобилие – Ако сънувате изобилие — ще се излъжете в надеждите си
 • Изобличаване – Ако сънувате, че изобличавате някого— предстои ви среща с момиче и неприятна за вас раздяла; ако вас виизобличават — несбъднати надежди
 • Изображение – Ако сънувате тайнствено изображение —щастливо преминаване на обстоятелствата; ако са ясни и точни —направете си извод от видяното
 • Изобретател – Ако сънувате или говорите сизобретател — съзнателно ще говорите мръсотии; ако вие сте изобретател —ще получите ценни сведения за вас
 • Изолация – Ако сънувате или работите по изолация — някой иска да ви ограби, бъдете предпазливи
 • Изоставяне – Ако сънувате изоставяне — обикновенотова не е много добро предзнаменование, освен ако не сънувате, че стеизоставен от високопоставен приятел. Това показва, че ще се отървете отнещо и че вероятно ще започне за вас по-добър живот. Ако изоставитесемейството и децата си — трябва да се замислите за лошото си поведение
 • Изпарения – Ако сънувате, че ви задушават изпарения — непостоянството ви заплашва да ви провали
 • Изпит – Ако сънувате, че държите изпит — щепостигнете успех в професионалното си поприще, но след много усилия; аковидите екзамен — лоши приказки в устата на ваши съседи; ако сънувате,че приемате — ще забравите лошото около вас; ако друг се явява на изпит —продължителният ви труд ще бъде възнаграден
 • Използване – Ако сънувате, че използвате някого илинещо — вие имате користни цели; ако вас ви използват — ще се откажетеот изгодно предложение
 • Изпражнения – Ако сънувате или гледате изпражнения — богатство, пари
 • Изпръскан – Ако сънувате, че сте изпръскани —внимавайте да не се намесите в някой скандал; ако изпръскате някого снещо — бъдете внимателни по отношение на връзките си? ако друг еизпръскан с нещо — няма да получите обещаното и нужното
 • Изпълнение – Ако сънувате, че изпълнявате нещо —вие сте злобен човек; ако друг изпълнява нещо — добър признак за тези,които работят с ръцете си.
 • Изработване – Ако сънувате, че изработвате нещокрасиво — здравословното ви състояние ще се подобри; ако е грубоизработеното от вас — ще пропилеете нужни за вас пари
 • Изречение – Ако сънувате, че пишете изречение —очаквайте да получите голямо богатство; ако го четете на глас — вас щеви изнудят; ако го чувате — радост
 • Изрод – Ако сънувате изрод — това е лош признак за човек, който се занимава с бизнес
 • Изследвам – Ако сънувате, че някой прави изследвания — ще загубите пари
 • Изстриване – Ако сънувате, че сте изстинали — очаква ви неизвестност; ако друг е изстинал — благополучие
 • Изстрелване – Ако сънувате, че изстрелвате нещо —ще имате неприятности с вашето семейство; ако друг изстрелва нещо — товае знак за фалшива тревога
 • Изток – Ако сънувате, че гледате на изток — радост и надежда
 • Изтрезняване – Ако сънувате, че изтрезнявате — ще загубите добър приятел заради вашата сговорчивост; ако е друг — ще ви повишат в службата
 • Изтръпване – Ако сънувате, че сте изтръпнали — преждевременна старост; ако друг е изтръпнал — ще избегнете неприятности
 • Изумруд – Ако сънувате изумруд — ще имате приятна среща; ако го подарявате — веселие; ако го купувате или ви го подарят — успех, слава
 • Изхитряване – Ако сънувате, че сте изхитрили някого — надеждата ви е на добро; ако вас ви изхитрят — ще ви посетят във вашия дом
 • Изход – Ако сънувате или гледате изход — в скоровреме очаквайте неприятности и разпри; ако го откриете — вашите проблемив скоро време ще се оправят; ако сте пред него — бъдете по-смели
 • Изцеждане – Ако сънувате, че изцеждате нещо —перспективите ви са безнадеждни; ако друг изцежда нещо — щастието ви седължи на вашата смелост
 • Изчезване – Ако сънувате, че нещо е изчезнало — щеви посети неочакван за вас човек; ако е изчезнал някакъв предмет — щеоткриете нещо, което сте смятали за изчезнало; ако вие изчезнете — нестрадате от външни комплекси
 • Изчисление – Ако сънувате, че изчислявате нещо — ще се безпокоите; ако е друг — ще пострадате
 • Изявление – Ако сънувате или чувате изявление — вашдобър приятел ще ви даде полезен съвет; ако вие правите изявление насън— предстои ви голяма промяна
 • Иисус Христос – Ако сънувате Исус Христос — очаква ви спокойна старост; ако говорите с него — мир и любов
 • Икона – Ако сънувате, че гледате или се молите предикона — този сън не е добър за вас, ще ви налегнат грижи; ако якупувате — радост и щастие ще царят в семейството ви; ако я поставяте настена — щастлив брак; ако я снемате от стена — смърт в дома ви
 • Икономика – Ако сънувате, че изучавате икономика —ще чуете лоши приказки за загубена от вас работа; ако я преподавате илидруг я изучава — обърнете внимание на заобикалящите ви хора
 • Икономия – Ако сънувате, че правите икономия — ще получите радост, другарство; ако друг — я прави — ще ви налегнат грижи
 • Иконописец – Ако сънувате или говорите с иконописец— ще получите дългоочакваните от вас пари; ако сте вие — добър знак затова, което предприемате
 • Илинден – Ако сънувате Илинден — това е щастлив празник за майките с деца
 • Илюзионист – Ако сънувате или говорите с илюзионист— ще ви излъжат по непочтен за вас начин; ако сте вие — вие сте хитри итова ще ви помага
 • Илюзия – Ако сънувате илюзия — вие имате богата фантазия, която можете да използвате в изкуството
 • Илюминация – Ако сънувате илюминация —предзнаменование за близки празници, вероятно семейни; ако вие я правите— бъдете внимателни и проявете дипломатичност, ако искате да продължитевашите добри връзки; ако я чупите — нямате късмет за веселие
 • Илюстрация – Ако сънувате илюстрация — предстои ви приятна изненада; ако вие или друг я прави — ще получите работа в по-голям град.
 • Имане – Ако сънувате, че заравяте имане — няма дауспеете в предприятието си; ако го изровите от земята — ще иматетърговски успех; ако е крадено или е взето насила — срам за вас предроднини; ако го намерите — предстои ви неочаквана радост
 • Име – Ако сънувате, че чувате някакво име — — щеполучите добро известие; ако е написано вашето име — очаквайте неприятнаизненада; ако е написано върху гроб — ще живеете дълго; ако сепредставяте под чуждо име — внимавайте, изневеряват ви; ако пишете чуждоиме — очаквайте приятно запознанство
 • Имен ден – Ако сънувате, че имате имен ден — голяма радост ви очаква; ако е на друг — голям спад във вашата работа
 • Имение – Ако сънувате имение — ще получите голямонаследство; ако го притежава друг — ще положите безполезен труд; ако гопродавате — някой желае да се добере до вас
 • Именник – Ако сънувате, че сте именник — очаква ви голяма радост; ако друг е именник — ще бъдете поканени на вечеря
 • Имитатор – Ако сънувате или говорите с имитатор — ще се срещнете със стар ваш познат; ако сте вие — душевно ще страдате
 • Имот – Ако сънувате, че притежавате имот — скоро щесе ожените; ако го купувате — ще увеличите вашето състояние; ако гопродавате — бизнесът ви ще потръгне назад; ако е недвижим имот — здраве ибогатство
 • Император – Ако сънувате или говорите с император — ще се облекчите от тежък труд; ако сте вие — бъдете внимателни с враговете си
 • Империя – Ако сънувате империя — великите ви идеи ще ви погубят
 • Импотентност – Ако сънувате, че сте импотентни — ще имате истерически припадъци; ако друг страда от нея — предстои ви съдебно дело
 • Импресионист – Ако сънувате, че говорите с импресионист — преждевременно се запасявате, това не е необходимо; ако сте вие — новост в дома ви
 • Импровизация – Ако сънувате, че правите импровизация — случайно ще спечелите; ако друг импровизира — близко щастие
 • Импулс – Ако сънувате, че получавате импулс — ще загубите вашата чест
 • Имуните – Ако сънувате, че имате имунитет — очаква ви скорошно веселие; ако друг го има — бъдете внимателни с вашите приятели
 • Имущество – Ако сънувате, че имате голямо имущество — в действителност ще бъдете богати
 • Инат – Ако сънувате, че се инатите — ще ожените вашсин или ще окажете помощ на ваш роднина; ако друг се инати — ще иматесемейни проблеми
 • Инвалид – Ако сънувате, че сте инвалид — ще иматеголям късмет, ако говорите с него — вслушайте се добре в съветите наоколните, това ще ви направи богат; ако гледате друг инвалид — дебне виопасност, обмисляйте добре вашите постъпки; ако са много — предвещаващастие, на стари години
 • Инвентар – Ако сънувате инвентар — може да получитенаследство или пари, но избягвайте да ги влагате по неправилен начин,защото може да банкрутирате. По-добре е да направите по-малка печалба,но парите ви да са в сигурни ръце
 • Индианец – Ако сънувате индианец — предстои ви опасна авантюра; ако вие сте индианец — дебне ви опасност
 • Индиго – Ако сънувате индиго — ще получите пакет с банкноти
 • Инженер – Ако сънувате или говорите с инженер — вскоро време ще отпътувате на дълъг път; ако сте вие — ще изберетегрешния път, от който трудно ще се отървете
 • Инквизатор – Ако сънувате, че говорите с инквизиторили вие сте инквизитор — резултатът от този сън е безсъница, от коятоняма да се отървете лесно
 • Инквизиция – Ако сънувате инквизиция — ще загубите състоянието си
 • Инспектор – Ако сънувате или говорите с инспектор —вие сте доста наивни и това отново ще ви навреди; ако вие сте инспектор— харчите пари, от които ще имате нужда впоследствие
 • Институт – Ако сънувате или учите в институт — щесе отървете от тежък труд и грижи, свързани както със семейството ви,така и с роднините ви
 • Инструктор – Ако сънувате или говорите с инструктор— този сън предвещава, че ще загубите вашето имущество; ако вие стеинструктор — не се надявайте на лъжи, няма да спечелите с тях
 • Инструмент – Ако сънувате някакъв инструмент — товае символ на работа, която няма да ви хареса, но с печалба, която ще випозволи да преживеете удоволствие; ако го точите — ще загубите съдебенпроцес; ако е музикален — предстои ви семеен празник; ако тозиинструмент е ваш — изкуството е вашата съдба
 • Интервенция – Ако сънувате, че оказвате някаква интервенция — ще ви се удаде случай да изявите вашата фантазия и въображение
 • Интервю – Ако сънувате, че давате интервю — ще сепротивопоставяте на духовниците и няма да ги уважавате; ако виеинтервюирате някого — желанието ви ще се сбъдне, ако вярвате на вашитеприятели
 • Интерес – Ако сънувате, че проявявате някакъв интерес към нещо — този сън е свързан с интересите ви, с вашите сделки
 • Интернат – Ако сънувате, че се намирате в интернат — очаква ви голям скандал; ако е разрушен — ще имате големи грижи с ваш роднина
 • Интимност – Ако сънувате, че интимничите — трудът, който полагате, ще ви доведе до богатство; ако друг интимничи — печалба
 • Интриги – Ако сънувате, че създавате интриги,докато не завършите обещаното от вас, няма да се отървете от приятелитеси; ако друг ги създава — ще получите приятна новина
 • Инфлация – Ако сънувате, че сте в инфлация — бъдете честни, за да спечелите както пари, така и приятели
 • Ирис – Ако сънувате ирис — ще научите добри новини от хора, които обичате
 • Ирония – Ако сънувате, че сте иронични — не се занимавайте с търговия, това ще ви погуби
 • Искане – Ако сънувате, че искате нещо — ще попаднете в лош кръг от приятели; ако друг иска нещо — радостна вест
 • Искра – Ако сънувате, че виждате искра — този сънпредвещава опасност от пожар; ако са много и ги гледате отдалеч — виесте в безизходно положение
 • Искрен – Ако сънувате, че сте искрени — виеизпитвате страх, от което не трябва да се плашите; ако друг е искрен къмвас — ще заминете на почивка с ваш приятел
 • Испански мухи – Ако сънувате испански мухи — напразно изразходвате вашата енергия
 • Истерия – Ако сънувате, че вие или друг е изпаднал в истерия — и за в бъдеще ще бъдете щастливи
 • Истина – Ако сънувате, че чуете някаква истина — имайте предвид, че някой ваш познат ви желае злото
 • Историк – Ако сънувате или говорите с историк — ще загубите ценна за вас вещ; ако вие сте историк — препятствия в работата ви
 • История – Ако сънувате, че учите или преподавате история — ако искате да ви потръгне бизнеса, не вярвайте на вашите приятели
 • Италия – Ако сънувате, че се намирате в Италия — предстои ви дълго и приятно пътешествие
За късмет, сподели с приятел: