• Забава – гняв
 • Забавление – Ако сънувате, че се забавлявате —смърт за ваш близък приятел; ако други се забавляват — ще намерите изходот ситуацията, в която сте попаднали
 • Забавяне – Ако сънувате, че се забавяте — от малъкпроблем ще си навлечете големи неприятности; ако друг се забавя за нещо —големи грижи
 • Забележка – Ако сънувате, че правите забележка занещо — разбират ви трудно; ако на вас ви я правят — ще влезете впререкания с началството си
 • Забелязване – Ако сънувате, че забелязвате нещо — очакват ви проблеми; ако вас ви забележат — ще доживеете чест и слава
 • Забиване – Ако сънувате, че забивате нещо — това е лош знак за вас; ако друг забива нещо — ще имате семейни проблеми
 • Заблейване – Ако сънувате, че сте се заблели — бъдете внимателни с вашите близки; ако друг се заблейва — ще ви излъже жена
 • Заблуда – Ако сънувате, че сте се заблудили —очаквайте благополучие; ако вие заблуждавате някого — не се доверявайтена приятел; ако се заблудите в гора — бавно, но прецизно ще свършитевъзложената ви работа; ако е в град — нещастие; ако е в поле — беда
 • Забождане – Ако сънувате, че забождате игла —обърнете по-голямо внимание на интересите си; ако забождате нещо вкосата си — вие сте лоши домакини
 • Забравяне – Ако сънувате, че сте забравили нещо — не се месете в чужди конфликти; ако друг забрави нещо — благополучие
 • Забране – Ако сънувате или чувате някаква забрана —това е знак, че напразно ще се тревожите; ако вие я произнасяте — щесключите брак по сметка
 • Забулване – Ако сънувате, че сте забулени — опасност, неприятности; ако друг е забулен — ще имате благополучие от вашият труд
 • Заварване – Ако сънувате, че заварвате някого —трябва да намерите необходимите мерки за вашата безопасност; ако вас визаварят — неочаквани грижи
 • Заварчик – Ако сънувате, че сте заварчик — не лъжете приятелите си; ако е друг и вие говорите с него — не цените работата си
 • Заведение – Ако сънувате, че сте в заведение — незабравяйте задълженията си; ако го виждате без да сте в него — щезавиждате на чуждия успех; ако излизате от него — не цените работата си
 • Завеса – Ако сънувате завеса — вашето любопитство ще бъде задоволено; ако е театрална — доверете тайните си на някого
 • Завeщание – има надежда за желаното oт теб
 • Завиване – Ако сънувате, че завивате нещо — замлади хора — веселие; за жена — ще охладнеете за съпруга си; за мъж — щеви излъже жена; ако завивате хартия — ще имате проблеми със семействотоси; ако е плат — напразно тичане
 • Завист – Ако сънувате, че завиждате за нещо —досада, загуба; ако на вас ви завиждат — ще скучаете за ваш приятел; акодруг завижда — грижи
 • Завладяване – Ако сънувате, че завладявате някого —не се отчайвайте, макар и трудно, вие ще победите; ако вас визавладяват — борят се за вашия провал
 • Завод – Ако сънувате завод — успех в работата ви; ако работите в него — ще изплатите навреме дълговете си
 • Завоевател – Ако сънувате, че сте завоеватели — ще имате среща с досадна личност; ако е друг — ще бъдете нападнати с престъпници
 • Завой – Ако сънувате, че завоят е плавен — щеизбегнете неприятности; ако е рязък — пазете се от мъж; ако са много —ще се наложи да вземете важни решения
 • Завършване – Ако сънувате, че завършвате някакваработа — ще положите безполезен труд; ако е друг — предприетото от васне може да се осъществи без чужда намеса
 • Загадка – Ако сънувате, че разкривате някаквазагадка — трудно ще намерите нужния ви партньор; ако не можете да яразкриете — ще преживеете приятно наслаждение
 • Загаряне – Ако сънувате, че загаряте нещо — трябва да спазвате диета; ако друг загаря нещо — не се разстройвайте

 • Загасяне – Ако сънувате, че загасяте лампа — ще ви огорчат; ако е огън — пазете се от кражба
 • Загиване – Ако сънувате, че загивате — предстои ви път; ако друг загива — ще имате полезно за вас запознанство
 • Заговор – Ако сънувате, че организирате заговор —ще ви пречат, за да се издигнете; ако го разкриете — ще получите изгоднопредложение; ако го наблюдавате — случайно ще се забъркате в лошаистория; ако заговаряте с жена — внимавайте да не се скарате с някого;ако е с мъж — внимавайте да не ви предадат
 • Заграждане – Ако сънувате, че заграждате нещо — предстои ви опасност; ако друг загражда — предстои ви голямо препятствие
 • Загуба на близък -щастие
 • Загубен – Ако сънувате, че сте загубен — щенаправите услуга на някого и това ще ви достави удоволствие; ако е друг —ще ви разтревожат парични затруднения; ако търсите нещо загубено — щеогорчите любим човек; ако го намерите — радост
 • Задача – Ако сънувате, че решавате задачи — нескромно приключение; ако друг ги решава — имате лош приятел
 • Задръстване –неприятна изненада
 • Задушаване – Ако сънувате, че се задушавате — това епредзнаменование за някакво заболяване, нужно е да лекувате бронхитеси; ако виждате задушен човек — скоро ще оздравее ваш роднина, понякогатози сън предвещава и парична печалба
 • Задъхване – Ако сънувате, че се задъхвате — щеуспеете да преодолеете сегашните си затруднения; ако е друг —неприятностите ви ще продължат дълго време
 • Заек – чест и слава
 • Заекване – Ако сънувате, че заеквате — ще се оправдаете за вината си; ако друг заеква — радост
 • Заем – Ако сънувате заем — бъдете предпазливи; аконякой ви поиска заем — той ще ви се отплати с неблагодарност; ако годавате на някого — ще откриете ваш враг; ако го вземате — ще поеметеголямо задължение
 • Зайчар – Ако сънувате или говорите със зайчар — отдих, покой и богатство; ако сте вие — ще получите неочакван подарък
Следваща Страница

За късмет, сподели с приятел: