CBD

ЗАБАВА, ЗАБАВЛЕНИЕ : Виж Пълно Tълкуване
Забавляваш ли се насън, наяве ще имаш много задължения, очакват те загуби.Организираш ли забава, сам…

ЗАБАВАЧНИЦА : Виж Пълно Tълкуване
ако насън даваш детето си на детска градина/ясла, напразно ще рискуваш завоюваните си позиции, ще пр…

ЗАБАВЛЕНИЕ : Виж Пълно Tълкуване
Ако сънуваш, че се забавлявате — смърт за ваш близък приятел; ако други се забавляват — ще намерите …

ЗАБАВЯНЕ : Виж Пълно Tълкуване
Сънуваш ли забавяне на някакво действие, то ще се случи в по-далечен период от време или ще има по-п…

ЗАБВЕНИЕ : Виж Пълно Tълкуване
забравиш ли нещо насън, ще изпуснеш възможността си за по-добра реализация. Ако ти се присъни, че др…

ЗАБЕЖКА : Виж Пълно Tълкуване
забежки от семейното гнездо насън са тревожен сигнал за скрити проблеми или опасности в семейните от…

ЗАБЕЖКИ : Виж Пълно Tълкуване
Сънуваш ли забежки от смейното гнездо, очакват те семейни проблеми.

ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТ : Виж Пълно Tълкуване
Разглеждаш ли насън архитектурни или исторически забележителности в съня, очакват те интересни и пол…

ЗАБЕЛЕЖКА : Виж Пълно Tълкуване
Ако сънуваш, че правите забележка за нещо — разбират Ви трудно; ако на вас Ви я правят — ще влезете …

ЗАБЕЛЯЗВАНЕ : Виж Пълно Tълкуване
Забележиш ли нещо насън, трябва да внимаваш в общуването си с приятели и колеги и в работа с докумен…

ЗАБИВАНЕ : Виж Пълно Tълкуване
Ако сънуваш, че забивате нещо — това е лош знак за вас; ако друг забива нещо — ще получите семейни п…

ЗАБЛЕЙВАНЕ : Виж Пълно Tълкуване
– Ако сънувате, че сте се заблели — бъдете внимателни с вашите близки; ако друг се заблейва — ще ви …

ЗАБЛУДА : Виж Пълно Tълкуване
– Ако сънувате, че сте се заблудили —очаквайте благополучие; ако вие заблуждавате някого — не се дов…

ЗАБЛУДА, ЗАБЛУДЕН : Виж Пълно Tълкуване
Заблудиш ли се насън, наяве ще те измамят за нещо важно.Заблуждаваш ли ти някого или друг е заблуден…

CBD

ЗАБОГАТЯВАНЕ : Виж Пълно Tълкуване
aко сънувай богатство, чакай раздор в семейството си.ако сънуваш богатство, което е придобито по неч…

ЗАБОЖДАНЕ : Виж Пълно Tълкуване
Ако сънувате как забождате нещо, това значи, че ще имате кратковременен успех, който обаче ще ви пом…

ЗАБОЛЯВАНЕ : Виж Пълно Tълкуване
заболяване в съня означава бърз, но краткотраен успех.ако сънуваш, че си изстинал, значи много ма…

ЗАБРАВА : Виж Пълно Tълкуване
Когато в съня си имате усещането, че сте забравен, това може да показва, че се чувствате неоценен и …

ЗАБРАВЕН : Виж Пълно Tълкуване
Ако сънувате, че сте забравен, това символизира, че имате чувството, че близките ви не държат на вас…

ЗАБРАВЕНА ЧАНТА : Виж Пълно Tълкуване
Сънувате ли, че сте забравили чантата си някъде, това е тревожен знак, че събития ще ви принудят да …

ЗАБРАВЕНО : Виж Пълно Tълкуване
Сънувате ли, че намирате нещо забравено в съня си, това е добър знак, че ще получите още една възмож…

ЗАБРАВИШ : Виж Пълно Tълкуване
Когато сънуваш, че нещо забравяш, това е знак, че сте на път да пропуснете много важен шанс в живота…

ЗАБРАВЯМ : Виж Пълно Tълкуване
Ако сънувате, че сте забравили нещо, не се месете в чужди конфликти.Ако сънувате, че друг забрави не…

ЗАБРАВЯНЕ, ЗАБРАВЯШ : Виж Пълно Tълкуване
Забравяш ли нещо насън, ще изпуснеш шанса си за по-добра реализация.Сънуваш ли, че друг забравя нещо…

ЗАБРАДКА : Виж Пълно Tълкуване
Имаш ли в съня си забрадка, ще се радваш на почит, уважение и ухажване.Изгубиш ли забрадката си, ще …

ЗАБРАНА : Виж Пълно Tълкуване
Сънуваш ли забрана, ще имаш неосъществими мечти и амбиции.Колкото по-строга и конкретна е забраната,…

ЗАБРАНЕ : Виж Пълно Tълкуване
– Ако сънувате или чувате някаква забрана —това е знак, че напразно ще се тревожите; ако вие я произ…

ЗАБРЕМЕНЯВАНЕ : Виж Пълно Tълкуване
Сънуваш ли, че си забременяла, това е предупреждение, че дълго време няма да се отървеш от несполуки…

CBD

ЗАБУЛВАНЕ : Виж Пълно Tълкуване
– Ако сънувате, че сте забулени — опасност, неприятности; ако друг е забулен — ще имате благополучие…

ЗАБУЛЕН : Виж Пълно Tълкуване
Сънуваш ли забулен човек, трябва да се пазиш от измамници.Сънуваш ли, че ти си забулен, приятелите и…

ЗАБУТАН : Виж Пълно Tълкуване
Изгубиш ли се в съня си, ще претърпиш загуби и банкрути.Другако се е изгубил, е знак, че ще споделя…

ЗАВEЩАНИЕ : Виж Пълно Tълкуване
Има надежда за желаното oт теб

ЗАВАРВАНЕ : Виж Пълно Tълкуване
– Ако сънувате, че заварвате някого —трябва да намерите необходимите мерки за вашата безопасност; ак…

ЗАВАРЕН : Виж Пълно Tълкуване
Имаш ли в съня си заварен роднина или дете, ще имаш голяма грижа.Сънуваш ли, че си заварено дете, ня…

ЗАВАРЧИК : Виж Пълно Tълкуване
Сънуваш ли, че си заварчик, ще бъдеш посредник при семейна кавга или при скарване между приятели.че …

ЗАВАРЯВАНЕ, ЗАВАРКА : Виж Пълно Tълкуване
Ако сънуваш, че заварвате някого — необходимо е да намерите необходимите мерки за вашата безопасност…

ЗАВЕДЕНИЕ : Виж Пълно Tълкуване
Сънуваш ли, че си посетител на заведение, попаднеш в лоша компания.Видиш ли непознати лица в заведен…

ЗАВЕРА : Виж Пълно Tълкуване
ако сънуваш завера срещу теб, очаква те раздор с приятел.заговорничиш ли ти против някого, ще се раз…

ЗАВЕРКА, ЗАВЕРЯВАШ : Виж Пълно Tълкуване
Заверяваш ли документ насън, ще имаш нужда от нечия помощ, подкрепа и добра воля, за до постигнеш то…

ЗАВЕСА : Виж Пълно Tълкуване
Видиш ли в съня си завеса, нещо ще скрият от теб.Окачваш ли насън завеси, ще пазиш някаква тайна.в с…

ЗАВЕТ : Виж Пълно Tълкуване
Сънуваш ли, че стоиш на завет в съня си или търсиш място, където няма вятър, ще трябва да изчакаш да…

ЗАВЕТ, ЗАВЕЩАНИЕ : Виж Пълно Tълкуване
Сънуваш ли, че правиш или оставяш родителски завет на децата си, очакват те неприятности.Правиш ли з…

CBD

ЗАВЕЩАНИЕ : Виж Пълно Tълкуване
Ако сънуваш завещание — големи неприятности; ако го пишете — необходимо е да бъдете по-предпазливи, …

ЗАВИВАМ : Виж Пълно Tълкуване
Ако в съня си завивате, сменяте посоката на движение, това е знак, че ви чакат важни решения за бъде…

ЗАВИВАНЕ : Виж Пълно Tълкуване
– Ако сънувате, че завивате нещо — замлади хора — веселие; за жена — ще охладнеете за съпруга си; за…

ЗАВИВАНЕ, ОПАКОВАНЕ : Виж Пълно Tълкуване
Ако сънуваш, че завивате нещо — за млади хора — веселие; за жена — ще охладнеете за съпруга си; за м…

ЗАВИВАШ : Виж Пълно Tълкуване
Сънувате ли че, завивате – сменяте посоката – това е знак, че живота ви е на кръстопът и от вас само…

ЗАВИВКА : Виж Пълно Tълкуване
Имаш ли в съня си завивка, ще се предпазиш от нещо неприятно и потискащо.Сънуваш ли, че ти гори зави…

ЗАВИЖДАНЕ : Виж Пълно Tълкуване
Ако сънуваш, че завиждате за нещо — досада, загуба; ако на вас Ви завиждат — ще скучаете за ваш прия…

ЗАВИСИМОСТ : Виж Пълно Tълкуване
Сънуваш ли, че си зависим от някого, ще поискат да се отплатиш за оказаната ти услуга.Зависим ли е н…

ЗАВИСТ : Виж Пълно Tълкуване
Ако завиждате на някого в съня си, ще се сдобрите със стар приятел или ще си сътрудничите с конкурен…

ЗАВИСТ, ЗАВИЖДАШ : Виж Пълно Tълкуване
Завиждаш ли на някого в съня си, ще се сдобриш със стар приятел или ще си сътрудничиш с конкурент.За…

ЗАВЛАДЯВАМ : Виж Пълно Tълкуване
Ако сънуваш, че завладявате някого — не се отчайвайте, макар и трудно, Вие ще победите; ако вас Ви з…

ЗАВЛАДЯВАНЕ : Виж Пълно Tълкуване
– Ако сънувате, че завладявате някого —не се отчайвайте, макар и трудно, вие ще победите; ако вас ви…

ЗАВОД : Виж Пълно Tълкуване
Видиш ли в съня си завод, очаква те много работа.Работиш ли в завод насън, ще успееш да изплатиш вси…

Следваща Страница Обратно Към буквите
CBD
За късмет, сподели с приятел: