Предишна Страница Следваща Страница
 • Закаляване – Ако сънувате, че закалявате организмаси — предвещава измама; ако е друг — успех в науката и изкуството; акозакалявате метал — вълнения в работата ви
 • Закачалка – Ако сънувате закачалка — ще завиждатеза любовния успех на ваш познат; ако закачате нещо на нея — бъдетевнимателни, може да се разорите
 • Заклинание – Ако сънувате или слушате заклинание — готви се заговор срещу вас; ако вие го произнасяте — след нещастие очаквайте подобрение
 • Заклюдване – Ако сънувате, че заключвате врата —неприятности; ако е договор, документи — радостна перспектива; ако сезаключвате с ключ — една чужда тайна ще узнаете; ако с друг сезаключвате — публично ще се изложите; ако вас ви заключат — препятствие вживота ви дебне
 • Закон – влюбване
 • Закопаване – Ако сънувате, че закопавате нещо — щеполучите надежда в новата си работа; ако вас ви закопават —благосъстояние и спокойствие
 • Закопчаване – Ако сънувате, че закопчавате дрехи — поели сте грешния път; ако друг ги закопчава — очаква ви успех
 • Закусвалня – Ако сънувате, че сте в закусвалня — веселие, временна радост; ако я гледате — грижи; ако е разбита — препятствие в търговията
 • Закуска – Ако сънувате, че закусвате — в същия денще получите добро предложение; ако е друг — напразен разговор; ако естудено блюдото — това е лош знак за вас; ако е горещо — добър знак
 • Закъсняване – Ако сънувате, че закъснявате за нещо — интересно преживяване; ако чакате закъснял човек — измамени мечти
 • Зала – Ако сънувате луксозно мебелирана зала — щеуспеете да се издигнете в обществото; ако е барова — предстои ви голямарадост; ако е празна — ще се скарате с някого, за което ще се разкаете ище се примирите
 • Залавяне – Ако сънувате, че ви залавят — ще имате премеждия; ако е друг — победа
 • Залагане – Ако сънувате, че залагате нещо — ще сеядосвате; ако друг залага — ще имате неприятности със семеен човек; акозалагате нещо чуждо — на път сте да се разорите

 • Залез – Ако сънувате залез — очаква ви финансов крах; ако е много червен — ще живеете в нов дом
 • Залив – Ако сънувате красив и спокоен залив —неочаквано приключение с непознат човек; ако е неспокоен — неприятностиот различен характер
 • Залог – Ако сънувате, че давате залог — ще издадете чужда тайна; ако го вземате — ще имате вълнение
 • Заложник – Ако сънувате, че сте заложник — ще имате неприятности с вашето наследство; ако е друг — очаква ви разговор на четири очи
 • Залък – Ако сънувате залък — радост
 • Заместване – Ако сънувате, че замествате някого —замислете се за вашите връзки; ако замествате на работното си място —добър успех; ако вас ви заместват — ще имате неприятности с ваш познат
 • Заминаване – Ако сънувате, че заминавате някъде —това е добър знак за това, което ще предприемете; ако ваши близкизаминават — щастлив брак; ако са непознати — очаквана среща
 • Замръзване – Ако сънувате, че замръзвате — ще получите пари; ако е друг — очаквайте добро здраве
 • Замък – ще разкриеш лукаство
 • Занаят – Ако сънувате, че учите някакъв занаят — уважение и почит; ако е друг — неприятности и болест
 • Занаятчия – Ако сънувате занаятчия или говорите снего — безполезни разходи ще имате; ако му помагате — желанието ви ще сеизпълни; ако сте вие — печал

 • Запад – Ако сънувате запад или го търсите на карта — смъртна опасност
 • Запалване – Ако сънувате, че запалвате нещо — новини във вашия дом; ако запалвате огън — нещастие; ако е кандило — новости
 • Запалка – Ако сънувате запалка — ще положите безполезен труд; ако я палите — необходим ви е стимул, за да вършите работата си
 • Запасяване – Ако сънувате, че се запасявате — ще ви назначат на нова, но скучна работа; ако други го правят — след скръб ще дойде радост
 • Запечатване – Ако сънувате, че запечатвате нещо — ще чуете интересни новини; ако друг запечатва — ще бъдете добри домакини
 • Запис – Ако сънувате, че получавате паричен запис —имате много доброжелатели; ако го изпращате — ще се оплаквате; ако гополучава или изпраща друг — радост и веселие
 • Заплата – Ако сънувате, че получавате заплата — щеви окажат нужната подкрепа; ако я раздавате — неприятности, проблеми наработното ви място; ако ви я повишат — големи грижи
 • Заплес – Ако сънувате, че сте се заплеснали — това е знак за щастие; ако сте заедно с такъв — загуба
 • Заповедник – Ако сънувате или чувате заповедник — ще имате добри деца; ако сте вие — идват добри дни за вас
 • Запой – Ако сънувате, че вземате участие в запой —ще промените начина си на живот; ако виждате, че други се запиват — виеполагате началото на рискован бизнес
 • Зар – Ако сънувате зар — нещастие; ако печелите с него — ще останете сам; ако губите — любовни драми
 • Зараза – Ако сънувате някаква зараза — болест,смъртна опасност; ако вие сте заразени — ще отстъпят вашата работа надруг човек; ако е друг — ще имате търговски успех
 • Зареждане – Ако сънувате, че зареждате пушка —приятно известие; ако е пистолет — предстоят ви радостни дни; ако еавтомат — ще бъдете в лошо разположение на духа; ако е гаубица — голямагрешка ще направите
 • Зарзават – Ако сънувате зелен зарзават — ядове с деца; ако е червен — новини; ако го ядете — ще живеете бедно
 • Заричане – Ако сънувате, че се заричате — очакватви големи грижи, защото сте приели ангажимент; ако друг се зарича — щестанете случаен свидетел на неприятно събитие
 • Зародиш – Ако сънувате зародиш — това е знак за бездетност
 • Заря – Ако сънувате заря — предстои ви ненадейно пътуване
Предишна Страница Следваща Страница Обратно Към буквите

За късмет, сподели с приятел: