Предишна Страница Следваща Страница

ЕПИЛЕПСИЯ : Виж Пълно Tълкуване
Ако Ви се присъни, че сте болни от епилепсия — скоро предприемете финансови мерки; ако е друг — щаст…

ЕПИЛЕПСИЯ, ЕПИЛЕПТИК : Виж Пълно Tълкуване
Сънуваш ли, че страдаш от епилепсия, лесно ще спечелиш голяма сума пари.Страда ли някой друг от епил…

ЕПИСКОП : Виж Пълно Tълкуване
Видиш ли епископ в съня си, очаква те трудна и непечеливша работа.Сънуваш ли, че ти си епископ, не т…

ЕПИТАФИЯ : Виж Пълно Tълкуване
Видиш ли епитафия насън, ще се тревожиш, но напразно.Пишеш ли епитафия в съня си, очакват те непредв…

ЕПИТЕТ : Виж Пълно Tълкуване
Сънуваш ли епитет, трябва да се пазиш от много хвалби и фалшиви обещания.в съня предупреждава да се …

ЕПИЦЕНТЪР : Виж Пълно Tълкуване
Сънуваш ли, че си в епицентъра на земетресение, на събития и промени, ще ти се струпат много отговор…

ЕПОЛЕТИ : Виж Пълно Tълкуване
Носиш ли насън еполети, ще се радваш на почит, уважение и признание.Към дрехата ти ако пришиват епол…

ЕПОПЕЯ : Виж Пълно Tълкуване
Сънуваш ли, че пишеш или четеш епопея насън, напразно ще се надяваш усилията и старанията ти да бъда…

ЕПОС : Виж Пълно Tълкуване
Сънуваш ли епоса като литературен жанр, очакват те промени, които ше оставят трайини последици.присъ…

ЕПОХА : Виж Пълно Tълкуване
Сънуваш ли епоха от миналото, очакват те пречки и трудности в работата, финансови и здравословни зат…

ЕПРУВЕТКА : Виж Пълно Tълкуване
Видиш ли епруветка в съня си, трябва да бъдеш нащрек в работата си.Държиш ли я, трябва да се подсигу…


ЕРА : Виж Пълно Tълкуване
Ако сънуваш новата ера — ще откриете тайна с полза за вас; ако е стара — голямо препятствие щ предст…

ЕРГЕН : Виж Пълно Tълкуване
Сънуваш ли, че си ерген, трябва да се пазиш от прибързани действия в работата, особено ако е свързан…

ЕРЕКЦИЯ : Виж Пълно Tълкуване
Ако сънувате, че сте в ерекция, значи самолюбието ви е наскърбено.Ако друг е в ерекция в съня ви, зн…

ЕРЕС, ЕРЕТИК : Виж Пълно Tълкуване
Сънуваш ли, че си еретик, ще бъдеш наказан за своеволието и недисциплинираността си.Сънуваш ли, че д…

ЕРЕТИК : Виж Пълно Tълкуване
Ако сънуваш еретик — неочаквано ще се заемете с чужди проблеми; ако това сте Вие — знак за затруднен…

ЕРОЗИЯ : Виж Пълно Tълкуване
Ако сънуваш ерозия в почвата — признак на болест; ако жена сънува ерозия — признак на безплодие.– Ак…

ЕРОТИКА : Виж Пълно Tълкуване
Сънуваш ли еротика, очакват те приятни и спокойни дни.в съня е знак за предстоящи благоприятни и спо…

ЕРОТИЧНИ СЪНИЩА : Виж Пълно Tълкуване
Еротични сънища са знак за предстоящи благоприятни и спокойни дни.

ЕРУСАЛИМ : Виж Пълно Tълкуване
Ако сънуваш Ерусалим или сте в него — добър признак за добро здраве.– Ако сънувате Ерусалим или сте …

ЕСЕ : Виж Пълно Tълкуване
Сънуваш ли, че пишеш или четеш есе насън, временно ще промениш плановете си, работата, обстановката,…

ЕСЕН : Виж Пълно Tълкуване
Сънуваш ли есента, ще се ядосваш за незначителни загуби.Видиш ли в съня си есенна картина, ще се рад…


ЕСЕНЦИЯ : Виж Пълно Tълкуване
Сънуваш ли, че душиш или използваш есенция, ще отблъснеш представител на противоположния пол или ще …

ЕСЕТРА : Виж Пълно Tълкуване
Ако сънуваш есетра, имаш твърде големи очаквания, които не отговарят на реалността.

ЕСКАДРИЛА : Виж Пълно Tълкуване
Наблюдаваш ли насън ескадрила, ще постигнеш трудни успехи.Участваш ли във военна ескадрила, ще влага…

ЕСКАЛАТОР : Виж Пълно Tълкуване
Ползваш ли в съня си ескалатор, ще разчиташ на чужда помощ.Сънуваш ли, че ескалаторът се изкачва, ще…

ЕСКИМОС : Виж Пълно Tълкуване
Видиш ли в съня си ескимос, ще станеш жертва на нелоялно отношение.Сънуваш ли, че си ескимос, трябва…

ЕСНАФ : Виж Пълно Tълкуване
Сънуваш ли еснаф, трябва да се пазиш от всякакви действия с пари, не трябва да ги съхраняваш и да ра…

ЕСТАКАДА : Виж Пълно Tълкуване
Сънуваш ли естакада, очаква те подобрение на социалния статус, повишение в службата, увеличаване на …

ЕСТЕТ : Виж Пълно Tълкуване
Ако Ви се присъни, че сте естет — ще Ви се случи приятна изненада; ако е друг — материална придобивк…

Предишна Страница Следваща Страница Обратно Към буквите

За късмет, сподели с приятел: