0 / 5. 0

Tълкуване:

Видиш ли търтей насън, значи ще спечелиш и изгубиш нещо по лесен начин или бързо ще изхарчиш, това което си спечелил.в съня означава лесна печалба, но и лесна загуба или бързо прахосване на спечеленото.в съня означава лесна печалба, но и лесна загуба или бързо прахосване на спечеленото.

За късмет, сподели с приятел: