0 / 5. 0

Tълкуване:

Сънуваш ли домакински съдове, очакват те битови неуредици или материални затруднения.Купуваш ли домакински съдове, ще имаш гости.Миеш ли ги, старанието и търпението ти ще бъдат възнаградени морално или материално.Видиш ли в съня си стари или мръсни съдове, очаквате те разочарования и неуспехи.Сребърни съдове ако сънуваш, добро състояние ще постигнеш.Ако наследиш или ти подарят съдове насън, услугите ти ще бъдат оценени.Носиш ли съдове насън, ще изпълниш задължение.Нареждаш ли съдове на масата за хранен насън, ще създадеш празник.Железни съдове насън видиш ли, ще се предпазиш от загуби; порцеланови ако са – лъжовно богатство ще имаш.Калаени съдове в съня са знак, че ще свиеш гнездо; бакърени – ще те поканят на гости.Нови съдове в съня са знак за радост.Съдове от мед ако ти се присънят, бедност ти предстои.Стари и мръсни съдове в съня са знак за разочарования и неуспехи.домакински в съня са знак за битови неуредици или материални затруднения. Ако купуваш нови домакинско съдове, чакай гости. Ако миеш съдове, ще получиш скромно морално или материално възнаграждение за старанието и търпението ти. Стари или мръсни съдове предсказват разочарования и неуспехи. Ако сънуваш някакви съдове — това показва, че сте добър човек, но това означава още, че сте и прекалено горделив; ако са от мед — бедност; ако са порцеланови — възможно е да загубите бързо спечеленото от вас богатство; ако са глинени и Вие ги чупите — ще измените на приятел; ако са от злато — Вие сте прекалено горделиви, ако са нови — радост; ако са здрави — усърдие в делата ви; ако Вие ги подарявате — ще Ви оценят за заслугите ви; ако са на масата — празнична вечеря ще устроите.домакински в съня са знак за битови неуредици или материални затруднения. ако купуваш нови домакинско съдове, чакай гости. ако миеш съдове, ще получиш скромно морално или материално възнаграждение за старанието и търпението ти. стари или мръсни съдове предсказват разочарования и неуспехи.– много работа

За късмет, сподели с приятел: