0 / 5. 0

Tълкуване:

насън видиш ли незавършен или изоставен строеж, ще понесеш загуби. Ако започваш нов строеж, чакат те успехи в работата. Ако работиш на строеж, ще имаш гарантирани успехи и печалби, добри постижения в начинанията ти. Ако сънуваш строители, ще се издигнеш или ще се замогнеш чрез добри, честни приятели.насън видиш ли незавършен или изоставен строеж, ще понесеш загуби. ако започваш нов строеж, чакат те успехи в работата. ако работиш на строеж, ще имаш гарантирани успехи и печалби, добри постижения в начинанията ти. ако сънуваш строители, ще се издигнеш или ще се замогнеш чрез добри, честни приятели.

За късмет, сподели с приятел: