0 / 5. 0

Tълкуване:

Сънуваш ли празни редове в зала са знак, че приятелите и близките ти ще те изоставят в труден момент.Въдворяваш ли насън ред, значи, че друг ще се облагодетелства от печалбите или постиженията ти.Сядаш ли в съня си на преден ред на представление, ще се стремиш към благоразположението на важна особа.Спазваш ли в съня си установен ред, ще бъдеш възнаграден за усилията и търпението ти.ако въдворяваш насън, друг ще се облагодетелства от печалбите или постиженията ти. Ако спазваш установен ред, ще бъдеш възнаграден за усилията и търпението ти. Празни редове в зала са знак, че приятелите и близките ти ще те изоставят в труден момент. Ако сядаш на преден ред на представление, ще се стремиш към благоразположението на важна особа.ако въдворяваш насън, друг ще се облагодетелства от печалбите или постиженията ти. ако спазваш установен ред, ще бъдеш възнаграден за усилията и търпението ти. празни редове в зала са знак, че приятелите и близките ти ще те изоставят в труден момент. ако сядаш на преден ред на представление, ще се стремиш към благоразположението на важна особа.

За късмет, сподели с приятел: