0 / 5. 0

Tълкуване:

Продава ли някой в съня ти, значи че ще поемеш трудна задача, ще сключиш неизгодна или лоша сделка.Сънуваш ли, че продаваш нещо в съня си, значи ще имаш скромна печалба или придобивка.Продаваш ли нещо насън, ще имаш скромни придобивки и печалби. Друг ако продава, ще сключиш лоша или неизгодна сделка, ще поемеш тежка отговорност.

За късмет, сподели с приятел: