0 / 5. 0

Tълкуване:

Трошиш ли насън орехи с ръце или със зъби, страдаш от лековерност, а ако използваш орехотрошачка, ще успееш в бизнеса.Береш ли насън орехи, ще жънеш успехи в работата и в любовта.Видиш ли насън костеливи орехи, това е знак за трудности.Чупиш ли в съня си орехи, ще се справиш с препятствията или неприятелите си.Видиш ли в съня си орехово дърво, ще се радваш на здраве и дълголетие.Ако спиш под него, пази си здравето.Чупиш ли насън зелени орехи, ще имаш дрязги с близки или колеги.Ядеш ли в съня си орехи, чака те благополучие, а ако ги печеш или мелиш – някой ще ти създава грижи.Сънуваш ли орех с орехи означава, че ще се караш с близък човек за имущество.Брулиш ли в съня си орехи, ще присвоиш чужда собственост или ще харчиш чужди пари.ако насън видиш орехово дърво, ще се радваш на здраве и дълголетие. Ако спиш под него, пази си здравето. Орех с орехи означава, че ще се караш с близък човек за имущество. Ако береш орехи, ще жънеш успехи в работата и в любовта. Ако брулиш орехи, ще присвоиш чужда собственост или ще харчиш чужди пари. Ако чупиш орехи, ще се справиш с препятствията или неприятелите си. Ако чупиш зелени орехи, ще имаш дрязги с близки или колеги. Яко ядеш орехи, чака те благополучие, а ако ги печеш или мелишАко насън видиш орехово дърво, ще се радваш на здраве и дълголетие. Ако спиш под него, пази си здравето. Орех с орехи означава, че ще се караш с близък човек за имущество. Ако береш орехи, ще жънеш успехи в работата и в любовта. Ако брулиш орехи, ще присвоиш чужда собственост или ще харчиш чужди пари. Ако чупиш орехи, ще се справиш с препятствията или неприятелите си. ако чупиш зелени орехи, ще имаш дрязги с близки или колеги. Ако ядеш орехи, чака те благополучие, а ако ги печеш или мелиш – някой ще ти създава грижи. Ако трошиш орехи с ръце или със зъби, страдаш от лековерност, а ако използваш орехотрошачка, ще успееш в бизнеса. Костеливи орехи са знак за трудности.

За късмет, сподели с приятел: