0 / 5. 0

Tълкуване:

Лееш ли насън олово, значи ти предстои нещастие в любовен план.Ако сънуваш олово, значи ще ти тежи отношението или думите на някого.сънуваш ли, ще ти тежат нечии думи или отношение. Ако лееш олово, ще бъдеш нещастен в любовта. Ако сънуваш олово — този сън има няколко значения — ако е на късове или на парченца — Вие сте мъдри; ако е на снаряд или куршум — ще пътувате; ако го топите — ще се поддадете на хорското влияние; ако го леете — голяма печалба; ако усетите тежестта на оловото — някой иска да Ви изплаши.сънуваш ли, ще ти тежат нечии думи или отношение. ако лееш олово, ще бъдеш нещастен в любовта.– Ако сънувате олово — този сън има няколко значения — ако е на късове или на парченца — вие сте мъдри; ако е на снаряд или куршум — ще пътувате; ако го топите — ще се поддадете на хорското влияние; ако го леете — голяма печалба; ако усетите тежестта на оловото — някой иска да ви изплаши– Ако сънувате олово — този сън има няколко значения — ако е на късове или на парченца — вие сте мъдри; ако е на снаряд или куршум — ще пътувате; ако го топите — ще се поддадете на хорското влияние; ако го леете — голяма печалба; ако усетите тежестта на оловото — някой иска да ви изплаши

За късмет, сподели с приятел: