0 / 5. 0

Tълкуване:

Видиш ли насън, че някой е облечен в куртка, близки хора ще предявяват неоснователни претенции към тебе.Обличаш ли насън куртка, значи ще поемаш чужда вина или отговорност.че обличаш, ако сънуваш, значи ще поемаш чужда вина или отговорност. Ако друг е облечен в куртка, близки хора ще предявяват неоснователни претенции към тебе.че обличаш, ако сънуваш, значи ще поемаш чужда вина или отговорност. Aко друг е облечен в куртка, близки хора ще предявяват неоснователни претенции към тебе.

За късмет, сподели с приятел: