• ако насън видиш кръв, ще научиш истина
  • Ако тече кръв от главата ти, ще чуеш неприятни, но верни думи за себе си
  • Ако тече кръв от носа ти, ще се ядосваш за пари или имот
  • Ако тече кръв от гърдите или гърба ти, ще се тревожиш за близък човек
  • Ако храчиш или плюеш кръв, ще се разгневиш, ще извършиш глупост от ярост
  • Ако ближеш или пиеш кръв, ще те уважават за честността ти
  • Ако ти преливат кръв, здравето ти е в опасност

КРЪВ, КРЪВОПРЕЛИВАНЕ – ако насън видиш кръв, ще научиш истина. Ако тече кръв от главата ти, ще чуеш неприятни, но верни думи за себе си. Ако тече кръв от носа ти, ще се ядосваш за пари или имот. Ако тече кръв от гърдите или гърба ти, ще се тревожиш за близък човек. Ако храчиш или плюеш кръв, ще се разгневиш, ще извършиш глупост от ярост. Ако ближеш или пиеш кръв, ще те уважават за честността ти. Ако ти преливат кръв, здравето ти е в опасност.

За късмет, сподели с приятел: