• ли насън, наяве ще страдаш от чувство за вина или ще се чувстваш непълноценен и излишен

КОЛОСВАНЕ, КОЛОСВАШ – ли насън, наяве ще страдаш от чувство за вина или ще се чувстваш непълноценен и излишен.

За късмет, сподели с приятел: