• Aко насън видиш колони, значи ще знаеш къде да потърсиш опора и подкрепа в труден момент
  • Aко вървиш в колона, успехите ти ще дойдат бавно и мъчително

КОЛОНА, КОЛОНАДА – ако насън видиш колони, значи ще знаеш къде да потърсиш опора и подкрепа в труден момент. Ако вървиш в колона, успехите ти ще дойдат бавно и мъчително.

За късмет, сподели с приятел: