• Ако видиш насън, ще получиш извънредно заплащане – допълнителна премия, неочакван хонорар или повишение на заплатата
  • Ако купуваш китеник, ще си радостен и доволен
  • Ако сънуваш стар, мръсен или прояден китеник, чакат те неприятности и загуби
  • Ако сънувате или седите на китеник — материално ще бъдете добре обезпечени

КИТЕНИК – ако видиш насън, ще получиш извънредно заплащане – допълнителна премия, неочакван хонорар или повишение на заплатата. Ако купуваш китеник, ще си радостен и доволен. Ако сънуваш стар, мръсен или прояден китеник, чакат те неприятности и загуби.

КИТЕНИК – Ако сънувате или седите на китеник – материално ще бъдете добре обезпечени.

Ако сънуваш или седиш на него, много скоро ще бъдеш добре обезпечен материално.

Ако сънувате или седите на китеник — материално ще бъдете добре обезпечени

За късмет, сподели с приятел: