0 / 5. 0

Tълкуване:

Видиш ли в съня си болен човек, значи ти предстоят спънки в работата и забавяне на делата ти.Ако сънуваш възрастен човек, значи ти предстои да се учиш, а ако е млад, значи ти предстои да прибързаш в действията си.Видиш ли насън стара жена, значи ще те сватосат, а ако е млада, ще те обсъждат.Сънуваш ли познат човек в съня ти, значи ти предстои да срещнеш някой, който не си виждал от доста време или ще получиш новини, които ще те изненадат.Видиш ли непознат в съня си, значи те застрашава нещо; може да значи и че ще те одумват.непознат в съня означава потенциална опасност, а познат Ако сънуваш човек — човекът е творение, което Бог щедро е надарил и му е дал чувствителна душа по свой образ, поради което всички философи дават за него най-разнообразни определения; Платон го нарича изящност над изящностите, Аристотел — политическо животно, предопределено да живее общежително; Теофраст го нарича изображение на всичко; Цицерон го определя като обществено животно, Плиний — сбор от всичко и увеселение на природата; ако е болен — ще се забавят Вашите дела; ако е здрав — ще Ви поканят на голяма и богата вечеря; ако не го познавате — ще Ви одумват; ако е без крака — затруднение; ако е без нос — ще се убедите, че Ви лъжат.непознат в съня означава потенциална опасност, а познат – че ще срещнеш някого, когото отдавна не си виждал, или че ще получиш изненадващи вести. Болен човек в съня е предупреждение за забавяне на делата ти и за пречки в работата. Възрастен човек показва, че ще усвояваш знания или умения, млад – че ще постъпиш прибързано, млада жена – че ще те одумват, стара – че ще те сватосват.Ако видите непознат човек в съня си е знак за евентуална опасност. Ако човекът е познат – ще се срещнете с някого, когото не сте виждали отдавна. Значи още, че ще получите новини. Ако сънувате болен човек ще имате пречки в работата. Ако сънувате възрастен човек, ще усвоите нови знания. Ако е млад – постъпките ви ще са прибързани. Ако сънувате млада жена, ще говорят зад гърба ви, ако е стара – близките ви ще се опитат да ви сватосват.

За късмет, сподели с приятел: