0 / 5. 0

Tълкуване:

Видиш ли чакъл, значи ти предстоят спънки и затруднения.Заглаждаш, носиш или посипваш чакъл насън, значи сам си създаваш проблеми и ще се наложи да обмислиш действията си.Вървиш ли по чакъл насън, значи трябва да положиш допълнително усилия на работното си място.Караш ли кола по чакъл, значи, че неприятностите и усложненията бързо ще отминат.в съня предсказва препятствия и трудности. Ако вървиш по него, трябва да положиш допълнително усилия в работата си. Ако караш кола по чакъл, усложненията и проблемите бързо ще се разсеят. Ако носиш, посипваш или заглаждаш чакъл, сам си създаваш неприятности и трябва да преосмислиш поведението си.в съня предсказва препятствия и трудности. ако вървиш по него, трябва да положиш допълнително усилия в работата си. ако караш кола по чакъл, усложненията и проблемите бързо ще се разсеят. ако носиш, посипваш или заглаждаш чакъл, сам си създаваш неприятности и трябва да преосмислиш поведението си.Ако в съня си видите чакъл, предстоят ви спънки и проблеми. Обмисляйте всеки ваш ход.

За късмет, сподели с приятел: