5 / 5. 1

Tълкуване:

Носиш ли или видиш фрак насън, значи ти предстои да се съобразяваш с изискванията на някой, ще се влияеш от чуждото мнение или ще спазваш традиции.Видиш ли много мъже, облечени във фракове, значи че ще имаш затруднени или възпрепятствани контакти в обществото.Сънуваш ли, че някой носи фрак, значи ще те поканят на събиране.ако видиш или носиш насън, ще се съобразяваш с нечии изисквания, ще спазваш обичаи или ще се влияеш от общественото мнение. Друг ако е облечен във фрак, ще те поканят на прием. Ако сънуваш много мъже, облечени във фракове, светските ти контакти ще бъдат затруднени или възпрепятствани. Ако сънуваш или сте облечени във фрак — ще попаднете в изискано общество; ако е скъсан — сплетни.ако видиш или носиш насън, ще се съобразяваш с нечии изисквания, ще спазваш обичаи или ще се влияеш от общественото мнение. Друг ако е облечен във фрак, ще те поканят на прием. Ако сънуваш много мъже, облечени във фракове, светските ти контакти ще бъдат затруднени или възпрепятствани.ако видиш или носиш насън, ще се съобразяваш с нечии изисквания, ще спазваш обичаи или ще се влияеш от общественото мнение. друг ако е облечен във фрак, ще те поканят на прием. ако сънуваш много мъже, облечени във фракове, светските ти контакти ще бъдат затруднени или възпрепятствани.

За късмет, сподели с приятел: