0 / 5. 0

Tълкуване:

че си, ако сънуваш, ще носиш отговорност за чужди грешки и пропуски. Друг ако е учител, не се опитвай да се налагаш и да ръководиш. Ако си ученик, търпението и прилежността ти някога ще бъдат възнаградени. Ако друг е ученик, приготви се за някакво изпитание или проверка. Ако влизаш или си в училище в съня си, предстоят ти радости. Ако носиш или четеш учебници, ще откриеш тайна и умело ще я използваш за свое облагодетелстване. Ако купуваш учебници, ще постъпиш глупаво.че си, ако сънуваш, ще носиш отговорност за чужди грешки и пропуски. друг ако е учител, не се опитвай да се налагаш и да ръководиш. ако си ученик, търпението и прилежността ти някога ще бъдат възнаградени. ако друг е ученик, приготви се за някакво изпитание или проверка. ако влизаш или си в училище в съня си, предстоят ти радости. ако носиш или четеш учебници, ще откриеш тайна и умело ще я използваш за свое облагодетелстване. ако купуваш учебници, ще постъпиш глупаво.

За късмет, сподели с приятел: