0 / 5. 0

Tълкуване:

Видиш ли или носиш тога в съня си, значи, че ще бъдеш уважаван и зачитан.Скъсаш ли, изгубиш или ти откраднат тога, значи ти предстои да се изложиш пред хората.ако видиш или носиш насън, околните ще те уважават и почитат, ще имат респект от тебе. Ако я изгубиш, скъсаш или ти я откраднат, ще се посрамиш в обществото.ако видиш или носиш насън, околните ще те уважават и почитат, ще имат респект от тебе. ако я изгубиш, скъсаш или ти я откраднат, ще се посрамиш в обществото.Ако сънувате тога, ще получите уважение и признание за вашите постижения.

За късмет, сподели с приятел: