0 / 5. 0

Tълкуване:

Видиш ли, преподаваш ли или учиш в техникум насън, значи ще постигнеш печалбите, които си планирал.ако видиш, учиш или преподаваш в него насън, ще успееш да реализираш планираните печалби.ако видиш, учиш или преподаваш в него насън, ще успееш да реализираш планираните печалби.

За късмет, сподели с приятел: