0 / 5. 0

Tълкуване:

Имаш ли температура насън, означава, че ти предстои да се притесняваш за маловажни проблеми.Мериш ли температурата на човек или животно в съня си, значи не трябва да съветваш околните без да си обмислил съветите си, не бързай да преценяваш нещата.Мериш ли температурата на себе си насън, значи е дошъл момента да се огледаш, да съпоставиш и сравниш резултатите от това, което си постигнал с тези на съперниците ти.Сънуваш ли, че мериш температурата на водата или въздуха, значи ще ти е нужна повече информация, източници, данни, за да започнеш да работиш.Имаш ли висока температура насън, значи таиш в себе си гняв; ако е нормална – значи си спокоен; може да се разболееш, но ще се излекуваш бързо.че имаш, ако сънуваш, значи се тревожиш за незначителни проблеми. Ако мериш температурата си, дошло е време да се огледаш, да сравниш и да съпоставиш резултатите от постигнатото с тези на конкурентите си. Ако мериш температурата на друг човек или на животно, не давай необмислени съвети и не избързвай в преценките си. Ако измерваш температурата на въздуха или на вода, трябват ти поче имаш, ако сънуваш, значи се тревожиш за незначителни проблеми. ако мериш температурата си, дошло е време да се огледаш, да сравниш и да съпоставиш резултатите от постигнатото с тези на конкурентите си. ако мериш температурата на друг човек или на животно, не давай необмислени съвети и не избързвай в преценките си. ако измерваш температурата на въздуха или на вода, трябват ти по-добра информация, повече данни и от повече източници, преди да пристъпиш към работа.

Безплатно тълкуване на сънища

Опишете Вашият сън в полето по-долу и разберете значението му веднага.

 

Безплатно тълкуване на сънища

Опишете Вашият сън в полето по-долу и разберете значението му веднага.

 

За късмет, сподели с приятел: