0 / 5. 0

Tълкуване:

Видиш ли в съня си темето на някой, значи ще бъдеш зачитан и известен.Сънуваш ли твоето теме, значи че някой ще иска да се възползва от грешките и проявената ти слабост.Сънуваш ли, че имаш плешиво теме, значи ти предстои да имаш финансови затруднения и да загубиш нещо или някого.сънуваш ли собственото си теме, някой ще се опита да използва слабостите или грешките ти срещу тебе. Ако темето ти е плешиво, ще обеднееш или ще претърпиш загуба. Чуждо теме предсказва почести и слава.сънуваш ли собственото си теме, някой ще се опита да използва слабостите или грешките ти срещу тебе. ако темето ти е плешиво, ще обеднееш или ще претърпиш загуба. чуждо теме предсказва почести и слава.

За късмет, сподели с приятел: