0 / 5. 0

Tълкуване:

Видиш ли в съня си, лепиш ли или купуваш тапет, значи че грижите, които полагаш за семейството и домакинството ти правят удоволствие, създават ти задоволство и хубави емоции.Сънуваш ли или купуваш тапети насън, трябва да си намериш жилище.Лепиш ли тапети насън, ще полагаш тежък труд.Ако сънуваш или купувате тапети — мислете, крайно време е да си намерите жилище; ако ги лепите — предсказва тежък труд.

За късмет, сподели с приятел: