5 / 5. 1

Tълкуване:

Видиш ли в съня си сянка, значи те застрашава нещо.Видиш ли, че някой е на сянка, означава, че нещо се пази в тайна от теб.Сънуваш ли сянка на умрял човек, значи ти предстоят затруднения, неприятности, проблеми със здравето.Видиш ли насън сянката си, значи има вероятност да спечелиш от сделка с имот или да наследиш нещо.Сънуваш ли, че си на сянка, значи ти предстои да си защитаван от влиятелен човек.Видиш ли насън нечия сянка, значи не трябва да се заемаш с рисковани действия, да не пътуваш.Своята сянка ако видиш насън, добра печалба ще имаш.ако сънуваш, грози те опасност. Ако е собствената ти сянка, може да получиш наследство или да спечелиш от сделка с имот. Чужда сянка в съня ти предупреждава да не предприемаш рискове и да се въздържаш от пътуване. Сянката на умрял човек е съобщение за трудности, болести или проблеми. Ако сънуваш, че си на сянка, ще се ползваш с протекции и височайша закрила. Друг ако е на сянка, значи крият нещо от теб. Ако сънуваш някаква сянка — предстоят Ви тежки грижи; ако е вашата — ще получите добра печалба; ако я гоните — не залагайте на четни числа; ако е прозрачна — нещастие.ако сънуваш, грози те опасност. ако е собствената ти сянка, може да получиш наследство или да спечелиш от сделка с имот. чужда сянка в съня ти предупреждава да не предприемаш рискове и да се въздържаш от пътуване. сянката на умрял човек е съобщение за трудности, болести или проблеми. ако сънуваш, че си на сянка, ще се ползваш с протекции и височайша закрила. друг ако е на сянка, значи крият нещо от теб.

За късмет, сподели с приятел: