0 / 5. 0

Tълкуване:

Видиш ли стол в съня си, значи ще имаш постижения, които си заслужил.Ако сънуваш счупен стол, значи ще загубиш престижа си.Седи ли някой на стол в съня ти, значи ще се нуждаеш от релаксиране.Седиш ли или правиш столове в съня си, значи ще бъдеш горд от работата си или ще бъдеш уважаван и почитан от околните.Местите ли насън столове, ще загубите важен източник на доходите си.Празен стол в съня ти е знак за скрито въздействие върху вас.Присънят ли ти се няколко стола накуп, това е знак, че ще успеете в начинанието си.Счупиш ли стол насън, ще те сполети някакво нещастие.Присъни ли ти се, че сядаш на стол, ще се радваш на дълготрайно щастие.Люлееш ли се на стол в съня си, очакват те приливи и отливи в професионален план.Видиш ли железен стол в съня си, значи ще имаш постижения, които си заслужил.Седи ли някой на железен стол в съня ти, значи ще се нуждаеш от релаксиране.Седиш ли или видиш насън трикрако столче, значи, че ще имаш малки постижения, но сериозни, ще напреднеш и това ще бъде много важно за бъдещето ти.сънуваш ли, ще се радваш на заслужени успехи. Ако правиш столове или седиш на стол, ще се гордееш с работата си или ще те почитат и уважават. Друг ако седи на стол, имаш нужда от почивка. Счупен стол в съня показва, че ще изгубиш престижа си, ще те низвергнат. Ако сънуваш стол — не притеснявайте често хората с Вашите посещения; ако са няколко накуп — предсказва успех в начинанието ви; ако е счупен — признак на спокоен и уравновесен живот.сънуваш ли, ще се радваш на заслужени успехи. ако правиш столове или седиш на стол, ще се гордееш с работата си или ще те почитат и уважават. друг ако седи на стол, имаш нужда от почивка. счупен стол в съня показва, че ще изгубиш престижа си, ще те низвергнат.– Ако сънувате стол — не притеснявайте често хората с вашите посещения; ако са няколко накуп — предвещава успех в начинанието ви; ако е счупен — признак на спокоен и уравновесен живот

За късмет, сподели с приятел: