0 / 5. 0

Tълкуване:

Старае ли се някой в съня ти, значи, че добрите ти намерения може да свършат зле.Стараеш ли се в съня си, значи че в реалността ще направиш натрапчиви грешки.полагаш ли насън, наяве ще допуснеш досадна грешка. Друг ако се старае, добрите ти намерения може да имат лош край.полагаш ли насън, наяве ще допуснеш досадна грешка. друг ако се старае, добрите ти намерения може да имат лош край.

За късмет, сподели с приятел: