0 / 5. 0

Tълкуване:

Ставаш ли в съня си от легло или стол, значи ти предстои реализиране и възход на намеренията ти, подобряване на професионалното или общественото ти положения.от легло или стол в съня ти предсказва подобряване на общественото или професионалното ти положение, възход и успех на плановете ти.от легло или стол в съня ти предсказва подобряване на общественото или професионалното ти положение, възход и успех на плановете ти.

За късмет, сподели с приятел: