0 / 5. 0

Tълкуване:

Поставяш ли си срок в съня, значи ти предстои да поемеш излишен риск, да се натоварваш.Изоставаш ли или наваксваш срок в съня си, значи ще ти искат отговорност за нечий пропуски и грешки, ще изпитваш срам от неуспехите си.Спазваш ли срок в съня си, значи ще имаш добър бизнес, заслужени постижения, ще се разбираш със съдружниците си.Някакъв срок ако сънуваш, бизнесът ти ще претърпи застой.че спазваш, сънуваш ли, ще имаш добър бизнес, разбирателство с партньорите, заслужени успехи. Ако наваксваш срок или изоставаш от него, ще ти търсят отговорност за чужди грешки и пропуски, ще се срамуваш от неуспехите си. Срок ако си поставяш, поемаш ненужен риск, товариш сам себе си. Ако сънуваш някакъв срок — вашият бизнес ще претърпи застой.че спазваш, сънуваш ли, ще имаш добър бизнес, разбирателство с партньорите, заслужени успехи. ако наваксваш срок или изоставаш от него, ще ти търсят отговорност за чужди грешки и пропуски, ще се срамуваш от неуспехите си. срок ако си поставяш, поемаш ненужен риск, товариш сам себе си.– Ако сънувате някакъв срок — вашият бизнес ще претърпи застой

Безплатно тълкуване на сънища

Опишете Вашият сън в полето по-долу и разберете значението му веднага.

 

Безплатно тълкуване на сънища

Опишете Вашият сън в полето по-долу и разберете значението му веднага.

 

За късмет, сподели с приятел: