0 / 5. 0

Tълкуване:

Закъсняваш ли в съня си за среща или я пропускаш, значи, че няма да се реализира твое намерение.Отиваш ли в съня си на любовна среща, значи, че интимните отношения няма да ти вървят.Срещнеш ли се в съня си с човек, който не познаваш, значи трябва да си по-внимателен и зорък, когато сключваш сделки.Срещнеш ли се в съня си с любим и познат човек, значи ще получиш вести.Ако отиваш на среща в съня си, нова връзка те очаква. Ако срещата пропадне, ще изневериш на човека, с който си имал среща.Присъни ли ти се среща с войска, ще оздравееш ако си болен, а ако си здрав, ще се радваш на цялостно благополучие.с непознат човек в съня предупреждава за повече внимание и повишена бдителност при сключване на сделки, а среща с познат или любим предсказва, че ще получиш новини. Ако насън отиваш на любовна среща, няма да ти върви в интимните отношения. Ако закъсняваш за среща или изобщо я пропускаш, няма да се осъществи някой твой план. Ако сънуваш, че отивате на някаква среща — ще завържете нова връзка; ако тя не се осъществи — ще изневерявате на човек, с когото сте имали среща; среща на войски — ще оздравеете, благополучие.с непознат човек в съня предупреждава за повече внимание и повишена бдителност при сключване на сделки, а среща с познат или любим предсказва, че ще получиш новини. ако насън отиваш на любовна среща, няма да ти върви в интимните отношения. ако закъсняваш за среща или изобщо я пропускаш, няма да се осъществи някой твой план.Ако сънувате,че отивате на среща – ще завържите нвоа връзка.– Ако сънувате, че отивате на някаква среща — ще завържете нова връзка; ако тя не се осъществи — ще изневерявате на човек, с когото сте имали среща; среща на войски — ще оздравеете, благополучие

За късмет, сподели с приятел: