0 / 5. 0

Tълкуване:

Жертва ли си на спекула в съня си, значи ти предстои да си внимателен за пропуснати грешки в личния и професионалния ти живот.Ако сънуваш малките си постижения или хитрости, значи може всичко това да ти струва много загуби.Говориш ли със спекулант насън, по-добре да работиш сам; ти ако си спекулант – не е моментът да правиш сделки.че си, сънуваш ли, дребните хитрувания или малките ти победи може да ти костват големи загуби. Ако си жертва на спекула, трябва да се огледаш за евентуални пропуски и грешки в работата и личния си живот.че си, сънуваш ли, дребните хитрувания или малките ти победи може да ти костват големи загуби. ако си жертва на спекула, трябва да се огледаш за евентуални пропуски и грешки в работата и личния си живот.

За късмет, сподели с приятел: