0 / 5. 0

Tълкуване:

Изпълняваш ли или чуеш соната в съня си, значи няма да ти обърнат нужното внимание въпреки основателните ти искания и справедливост.ако чуеш или изпълняваш насън, няма да ти обърнат необходимото внимание въпреки справедливостта и основателността на претенциите ти.ако чуеш или изпълняваш насън, няма да ти обърнат необходимото внимание въпреки справедливостта и основателността на претенциите ти.

За късмет, сподели с приятел: