0 / 5. 0

Tълкуване:

Видиш ли насън собственик на нещо, значи ти предстои да получиш облаги от нечий постижения и успехи.Сънуваш ли себе си като собственик, значи, че ще те дебнат конкурентите ти, ще имаш много задължения.че си, ако сънуваш, ще носиш много отговорности, конкуренти ще те дебнат. Друг ако е притежател на собственост, ще се облагодетелстваш от чужди успехи и постижения. Ако сънуваш или разговаряте със собственик на нещо — ще получите добро възнаграждение; ако сте Вие — хората Ви разбират добре.че си, ако сънуваш, ще носиш много отговорности, конкуренти ще те дебнат. друг ако е притежател на собственост, ще се облагодетелстваш от чужди успехи и постижения.– Ако сънувате или разговаряте със собственик на нещо — ще получите добро възнаграждение; ако сте вие — хората ви разбират добре

За късмет, сподели с приятел: