0 / 5. 0

Tълкуване:

Видиш ли сноп в съня си, значи ти предстои плодородие, щастие, изобилие, богатство.Носиш ли или връзваш в съня си сноп, значи ще имаш достатъчно пари и добро здравословно състояние.Много снопове насън са знак за голям доход.Житни снопове насън вещаят скорошно замогване.в съня предрича щастие, богатство, изобилие и плодородие. Ако връзваш или носиш снопи, ще се радваш на добро здраве и достатъчно пари. Ако сънуваш някакъв сноп — щастие и пари; ако са много — ще получите голям доход; ако те са житни — скорошно забогатяване; ако ги хвърляте — поради грешка възможно е да загубите уважението си сред хората.в съня предрича щастие, богатство, изобилие и плодородие. ако връзваш или носиш снопи, ще се радваш на добро здраве и достатъчно пари.– Ако сънувате някакъв сноп — щастие и пари; ако са много — ще имате голям доход; ако те са житни — скорошно забогатяване; ако ги хвърляте — поради грешка ще загубите уважението си сред хората

За късмет, сподели с приятел: