0 / 5. 0

Tълкуване:

Сънуваш ли снаряд, значи че не си добре запознат, за да предприемаш важни крачки и действия, значимите вести ще дойдат скоро.”в съня показват, че важните известия тепърва предстоят; все още не си добре информиран, за да пристъпваш към действие или да предприемаш решителни стъпки.””в съня показват, че важните известия тепърва предстоят; все още не си добре информиран, за да пристъпваш към действие или да предприемаш решителни стъпки.”

За късмет, сподели с приятел: