0 / 5. 0

Tълкуване:

Видиш ли в съня си, че някой носи смокинг, искат да те излъжат.Носиш ли или видиш в съня си смокинг, значи ще се представяш за такъв, какъвто не си.ако видиш или го носиш насън, ще се представяш за такъв, какъвто не си. Друг ако е облечен в смокинг, пази сеако видиш или го носиш насън, ще се представяш за такъв, какъвто не си. друг ако е облечен в смокинг, пази се – опитват се да те измамят.

За късмет, сподели с приятел: