0 / 5. 0

Tълкуване:

Носиш ли, складираш, храниш животни или видиш насън слама, значи, че в реалността ще имаш щети, здравословни проблеми, затруднения, неплодотворни усилия.Сънуваш ли, че къщата ти има сламен покрив, значи ти предстои да гледаш несериозно на проблемите си.Видиш ли сламено чучело в съня си, значи ще имаш обожател, който ти досажда.Носиш ли насън шапка от слама, значи, че лесно ще се отървеш от неприятност или конфузия.Ако храниш животни в съня си със слама, ще ви достигне някаква болест.ако видиш, носиш, складираш или храниш с нея добитък в съня си, наяве ти предстоят трудности, болести, неплодотворни усилия, загуби. Сламено чучело означава досаден ухажор. Сламена шапка носиш ли, с лекота ще се измъкнеш от конфузия, ще се отървеш от проблем. Ако в съня къщата ти е със сламен покрив, ще гледаш с леко око на неприятностите си. Ако сънуваш слама — ще чуете клюки; ако я носи те, палите или храните с нея животниболест.ако видиш, носиш, складираш или храниш с нея добитък в съня си, наяве ти предстоят трудности, болести, неплодотворни усилия, загуби. сламено чучело означава досаден ухажор. сламена шапка носиш ли, с лекота ще се измъкнеш от конфузия, ще се отървеш от проблем. ако в съня къщата ти е със сламен покрив, ще гледаш с леко око на неприятностите си.– Ако сънувате слама — ще чуете клюки; ако я носи те, палите или храните с нея животниболест

За късмет, сподели с приятел: