0 / 5. 0

Tълкуване:

Видиш ли в съня си славей, значи ще имаш гости.Мъртъв или болен славей в съня ти вещае нещастие в семейството.Видиш ли насън славей в клетка, значи ще те обременяват отношенията ти в брака или в семейството.Чуеш ли насън да пее славей, значи някой ще ти разкрие чувствата си.Хванеш ли славей насън или е в дома ти, щастие в семейството.Храниш ли славей насън, ще се разплатиш с хората, на които си длъжник.сънуваш ли, чакай гости. Ако го чуеш да пее, някой ще ти признае любовта си. Славей в клетка в съня означава, че ще ти тежат семейните или брачните отношения и задължения. Болен или мъртъв славей предсказва семейно нещастие. Ако сънуваш славей — ще научите добра новина; ако го хванете — щастието ще дойде във вашето семейство; ако го храните — ще се разплатите с тези, на които сте длъжници.сънуваш ли, чакай гости. ако го чуеш да пее, някой ще ти признае любовта си. славей в клетка в съня означава, че ще ти тежат семейните или брачните отношения и задължения. болен или мъртъв славей предсказва семейно нещастие.– Ако сънувате славей — ще научите добра новина; ако го хванете — щастието ще дойде във вашето семейство; ако го храните — ще се разплатите с тези, на които сте длъжници

За късмет, сподели с приятел: