0 / 5. 0

Tълкуване:

Видиш ли насън, че някой е скромен, значи ти предстои да търпиш и правиш несправедливи неща.Сънуваш ли себе си като скромен човек, значи ще ти се подиграват и ще те обиждат.че си, сънуваш ли, ще те обиждат и ще ти се подиграват. Друг ако е скромен, ще извършваш или ще понасяш несправедливости.че си, сънуваш ли, ще те обиждат и ще ти се подиграват. друг ако е скромен, ще извършваш или ще понасяш несправедливости.

За късмет, сподели с приятел: