0 / 5. 0

Tълкуване:

Ако сънуваш склад, значи ще си съблазнен от възможността за бърза и лесна печалба.Работиш ли насън в склад, значи някой ще иска заем от теб.Слагаш ли насън стоки в склад, значи ще забогатееш, семейството ти ще бъде щастливо и доволно.видиш ли насън, ще те съблазнява възможността за лесна и бърза печалба. Ако слагаш стоки в склад, ще се замогнеш, семейството ти ще благоденства. Ако работиш в склад, ще ти искат пари на заем. Ако сънуваш склад — ще Ви посетят стари приятели.видиш ли насън, ще те съблазнява възможността за лесна и бърза печалба. ако слагаш стоки в склад, ще се замогнеш, семейството ти ще благоденства. ако работиш в склад, ще ти искат пари на заем.– Ако сънувате склад — ще ви посетят стари приятели

За късмет, сподели с приятел: