0 / 5. 0

Tълкуване:

Държиш ли или видиш насън скиптър, значи ще бъдеш повишен на работното място, ще имаш големи сексуални успехи или ще се изявиш като глава в къщи.Държиш ли скиптър насън, искаш чест и слава.ако видиш или държиш насън, ще те повишат в службата, ще се проявиш като глава на семейството си или ще постигнеш големи сексуални подвизи. Ако сънуваш, че държите или давате скиптър — Вие жадувате за чест и слава.ако видиш или държиш насън, ще те повишат в службата, ще се проявиш като глава на семейството си или ще постигнеш големи сексуални подвизи.– Ако сънувате, че държите или давате скиптър — вие жадувате за чест и слава

За късмет, сподели с приятел: