0 / 5. 0

Tълкуване:

Сънуваш ли, че чуваш скимтене, значи че някой ще иска съдействието и не трябва да му отказваш, даже да е твой неприятел.Чуеш ли скимтене насън, някой ще те помоли за помощ.чуеш ли насън, някой ще те помоли за помощчуеш ли насън, някой ще те помоли за помощ – не му отказвай, дори да е твой враг.

За късмет, сподели с приятел: