0 / 5. 0

Tълкуване:

Сънуваш ли сияние, значи ти предстоят несбъднати мечти, красиви и невъзможни за осъществяване обещания, лъжливи надежди.в съня е знак за измамни надежди, за красиви обещания, които обаче няма да бъдат изпълнени, и за мечти, които не могат да бъдат осъществени. Ако сънуваш някакво сияние — щастие в любовта.в съня е знак за измамни надежди, за красиви обещания, които обаче няма да бъдат изпълнени, и за мечти, които не могат да бъдат осъществени.– Ако сънувате някакво сияние — щастие в любовта.

За късмет, сподели с приятел: