0 / 5. 0

Tълкуване:

Сънуваш ли седалка, значи, че шансът ще е на твоя страна, ще ти върви.Мръсна или счупена седалка в съня ти вещае, че съдбата може да те подмами.Сядаш ли насън на седалка, значи ще бъдеш късметлия в хазартни игри; приятели ще ти помогнат е нещо.видиш ли насън, шансът ще е на твоя страна, ще ти провърви. Ако сядаш на нея, ще имаш късмет в хазартни игри. Ако е счупена или мръсна, съдбата може да ти изиграе лоша шега. Ако сънуваш или сте седнали на седалка — ще си намерите допълнителна работа; ако друг е седнал на нея — приятелите Ви ще Ви окажат помощ.видиш ли насън, шансът ще е на твоя страна, ще ти провърви. ако сядаш на нея, ще имаш късмет в хазартни игри. ако е счупена или мръсна, съдбата може да ти изиграе лоша шега.– Ако сънувате или сте седнали на седалка — ще си намерите допълнителна работа; ако друг е седнал на нея — приятелите ви ще ви окажат помощ

За късмет, сподели с приятел: