0 / 5. 0

Tълкуване:

Ако чуеш в съня си свистене, значи ти предстоят ядове от укори, които не си заслужил и явна несправедливост.чуеш ли насън, ще се ядосваш от незаслужени укори и явна несправедливост.чуеш ли насън, ще се ядосваш от незаслужени укори и явна несправедливост.

За късмет, сподели с приятел: